3 Haziran 2010 Perşembe

HAZİRAN AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 1


KİTABIN ADI : Kürtçülük (1787-1923)
KİTABIN YAZARI : Bilal N. şimşir
KİTABIN ÇEVİRMENİ : -
KİTABIN YAYINEVİ : Bilgi Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI : 2007
KİTABIN BASKI SAYISI : 1. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI : 532 sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ : 10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ : 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL DEĞERİ : 10/10
ÖNERİ : Ülkemizin yıllardır en yakıcı sorunlarından birisi Kürt kalkışmacılığı ve terörüdür. Osmanlı Devleti’nin son yüzyılından itibaren, emperyalizmin, böl ve yönet stratejisi gereği yoktan var ettiği Kürt sorunu, aynen Ermeni sorunu gibi eşzamanlı olarak yaklaşık 2 yüzyıldır, Türk’ü yok etme politikası olarak ince ince kaşınarak yara haline getirilmiş olup halen kangren noktasındadır.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı” inancında olan her Türk evladının, Ermeni sorunu gibi, Kürt sorununun da derinini bilmesi gerekir.
Ülkemizin ve ulusumuzun son yıllarda yetiştirdiği en değerli evlatlarından olan Sayın Bilal N. Şimşir, kendini adadığı vatanı ve ulusu için yıllardır canını dişine takmış vaziyette eser üzerine eser yayınlıyor. Büyük araştırma yeteneği, derin dil bilgisi ve yabancı kaynaklara hakimiyeti olağanüstü eserler vermesine yol açıyor.
Kürt sorununu işleyen bu ilk kitabında 1787-1923 arasında İngiliz emperyalizminin başını çektiği Türk düşmanlarını, bizzat İngiliz gizli servis yazılı kaynaklarından gerçek yüzleriyle ortaya çıkarıyor.
Tamamen belgeye dayalı kolay okunan ve çok akıcı bu eserin, sayın yazarın diğer tüm eserleri gibi mutlaka okunmalı ve evlatlarımıza verilecek en değerli miras olarak saklanmalıdır.
Dr. Bilâl N. Şimşir, Büyükelçi, tarihçi ve araştırmacı yazar. 1933 yılında Bulgaristan'da doğdu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'hin diplomasi şubesinden mezun oldu. Aynı fakültenin Diplomasi Tarihi Kürsüsü'nde iki buçuk yıl kadar asistan olarak görev yaptı.
27 Mayıs 1960 öncesinin tedirginliği içinde, Mart 1960'ta akademik kariyerinden ayrılarak Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Paris, Şam, Lahey Büyükelçiliklerinde başkâtip ve müsteşar, Londra'da maiyette Başkonsolos; merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve iki dönem genel müdür olarak görev yaptı.
Büyükelçi olarak Arnavutluk'ta, Çin'de, Avustralya'da ve Güney Pasifik ülkelerinde Türkiye'yi temsil etti.
Dr. Şimşir, Sovyetler Birliği'nin ve eski Yugoslavya'nın dağılması süreçlerinin yaşandığı 1990'lı yıllarda, Dışişleri Bakanlığı'nda beş yıl boyunca bu bölgelerden de sorumlu siyasî işler genel müdürüydü. Yeni bağımsızlığına kavuşan ülkeler hakkında izlenecek Türk dış politikasının oluşmasında ve uygulanmasında aktif görev üstlendi. Örneğin yeni Türk cumhuriyetlerinin ilk önce Türkiye tarafından tanınmasında ve oralarda en önce Türkiye Büyükelçiliklerinin açılmasında etkin rol oynadı.
Dışişleri Bakanlığı kadrosunda 38 yıl, devlet hizmetinde fiilen 41 küsur yıl hizmet verdikten sonra 1998'de emekli oldu ve Ankara'ya yerleşti. Şimşir, üniversitelerde ders vermek, bazı kuruluşlara danışmanlık yapmak gibi çeşitli cazip iş tekliflerini, emeklilik yıllarını bilimsel çalışmalara hasretmek istediğini bildirerek teşekkürle geri çevirdi. Halen bilimsel çalışmaların, kitap ve makale yayınlarını sürdürmektedir.
Dr. Şimşir, 1976 yılında Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine, daha sonra da Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi. Atatürk tarafından kurulmuş olan bu kurumların 1980'lerde statülerinin değiştirilmesi ve bir kişinin her iki kuruma birden üye olamayacağı kuralının getirilmesi üzerine Şimşir'in Türk Dil Kurumu üyeliği sona erdiyse de Türk Tarih Kurumu üyeliği o tarihten sonra da devam etti. İngiliz, Fransız, Amerikan ve Osmanlı-Türk arşivlerinde derin araştırmalar yapmış, on binlerce belge toplamış olan Şimşir, kendi imkânlarıyla bir mikrofilm arşiv sistemi kurmuş ve gezginci mesleğine rağmen bilimsel çalışmalarına ara vermeksizin devam edebilmiş ve çok yoğun yayın yapmış bir tarihçi ve yazardır. Bugüne kadar 71 cilt kitap ve 200 kadar bilimsel makale yayımlamıştır. Kendisinin İngiltere, Hollanda, Pakistan ve Macaristan'da da dört kitabı yayımlanmıştır. Şimşir, Atatürk üzerine en fazla eser vermiş olan tarihçilerden biridir: Atatürk konusunda altı ciltlik (tamamı 8 ciltlik) İngiliz Belgelerinde Atatürk ve dört ciltlik Atatürk ve Yabana Devlet Başkanları gibi birçok büyük esere imza atmıştır.
Yakın Dönem Türk Tarihi, Ege sorunu, Millî Mücadele Tarihi, Ermeni sorunu, Bulgaristan ve Bulgaristan'da Türk Azınlığı sorunu, Lozan Konferansı, Atatürk ve Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, Türk Diploması Tarihi alanlarında yaptığı yayınlar, Dr. Şimşir'e Türkiye'de ve Türkiye dışında haklı bir ün kazandırmıştır. Çeşitli yabancı diller bilen Şimşir'in eserlerinin bir bölümü yabancı dillerdedir, dünya kitaplıklarında ve dünya kataloglarında yer almaktadır. Örneğin Amerikan Kongre Kitaplığı'nda Dr. Şimşir'in 45 cilt kadar eseri bulunmaktadır.
Ermeni sorunu üzerine de Şimşir'in derin araştırmaları ve 16 cilt kitabı vardır. Bunların 10 cildi Türk Tarih Kurumu yayınıdır; dördü Bilgi Yayınları arasında, ikisi de diğer yayınevlerinden çıkmıştır. Şimşir'in son kitaplarından biri, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türk diplomatları hakkındadır ve Şehit Diplomatlarımız adını taşımaktadır. İki ciltlik olan bu eser, Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'in takdirlerine mazhar olmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizi anmak için 28 Mayıs 2001 günü Ankara Palas'ta düzenlenen törende Şimşir'in bu kitabından alıntılar yapma lütfunda bulunmuş ve şunları söylemiştir:
"... Ulusumuz, yitirdiği değerli evlatlarının acısını yüreğine gömmüştür. Emekli Büyükelçi Sayın Bilâl Şimşir, "Şehit Diplomatlarımız" adlı yapıtında, 'Gözyaşlarımızı içimize akıtarak görev başına döndük. İyice bilenmiş, çelikleşmiş ve bir kat daha güçlenmiş olarak şehitlerimizin bıraktığı yerden işe devam ettik, kendimizi yoğun çalışma temposuna bıraktık. Ama işe dalınca şehitlerimizi hiç unutmadık" diyor.
Sayın Cumhurbaşkanının bu sözleri, Şimşir'in çalışmalarının en yüksek düzeyde takdir ve manevi teşvik niteliğindedir. Bu gibi yüksek moral teşviklerden de kuvvet alan Şimşir, yoğun çalışmalarına devam etmekte, yeni eserler üzerinde çalışmaktadır.
Balkanlar ve Türklük üzerine de bir düzine kadar eseri bulunan Şimşir, Tiran Büyükelçiliği'ne ilişkin anılarını da Türk-Arnavut İlişkileri: Büyükelçilik Anıları adlı kitabında toplamıştır. Şimşir'in, AB, AKP ve KIBRIS isimli kitabı, Aralık 2003 tarihinde Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanmış, en çok satılan kitaplar arasına girmiş ve 10 gün içinde kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Kıbrıs konusunda yazılmış önemli eserler arasında olan bu kitap, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın yüksek takdirlerine mazhar olmuştur.
Aktif diplomatik göreviyle birlikte yoğun akademik çalışmalarını büyük başarıyla yürütmüş olan Bilâl N. Şimşir, yurt içinde ve dışında pek çok bilimsel ve diplomatik toplantılara katılmış, bilimsel bildiriler, siyasî raporlarla katkılarda bulunmuş, bu çalışmalarından dolayı takdirnameler, payeler, plaketler ile ödüllendirilmiştir. Halen yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olan Dr. Şimşir'in kitapları Türk Tarih Kurumu'nda, Bilgi Yayınevi'nde ve ASAM'da basılmaktadır. Birkaç kitabı da basım için yayınevinde sıra beklemektedir.

2 yorum:

 1. Sevgili Mehmetbilgehanmerki,
  En son okuduğunuz kitap olan Kürtçülük, tıpkı sizin altını çizdiğiniz “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı” düşüncesinde olduğu gibi; her Türk vatandaşının, Ermeni sorunu gibi, Kürt sorununun da derinlemesine bilip bir kanıya varabilmesi ve konu hk.da bilinçli bir şekilde yanıtlar verebilmesi için okumalı ve aydınlanmalıdır.
  Güzel bir kitap tanıtımıydı. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 2. Sevgili Esmir,
  Aynen sizin dediğiniz gibi, ülkemiz insanının mücadele edeceği güçler konusunda derin bilgi sahibi olması gerekir. Her olayın kökenine kadar inip ortaya çıkış nedenlerini sorgulaması gerekir. Amacın bu yolda yapılan yayınları elden geldiğince tanıtabilmek. Katkınız için çok teşekkürler.

  YanıtlaSil