29 Nisan 2016 Cuma

L’ABBAZİA di SAN GİOVANNİ EVANGELİSTA, PARMA

Zamanında, Benedikten mezhebinin manastırı ve gıda imalathanesi olarak düzenlenmiş. Yapımına 10. Yüzyılda başlanmış, 1477 yılında ağır bir yangın geçirmiş. Yeniden yapımına 1490’da başlanmış 1519’da tamamlanmış. İç bezeme ve dekorasyonlarda genç Corregio’nun katkısı var. İç çerçevede yer alan boyalı friz onun eseri olup öğrencileri tarafından da sürdürülmüş.
1524 yılında Corregio, halen “Galleria Nazionale di Parma’da” da bulunan “Ölü İsa’ya ağıt” ve “Dört şehitler” bezemelerini tamamlar.

Kilisenin mermer cephesi 1604-1607 yıllarında barok stilde Simone Moschino tarafından yapılır. Sağda yer alan çan kulesi 1613 yılında Giovanni Battista Magnani tarafından tamamlanır. 75 metre yüksekliğinde ve Parma’nın en yüksek çan kulesidir.

Latin haçı biçimindeki iç plan Rönesans izleri taşır ki bunda Corregio’nun büyük katkısı vardır. Bazı eserlerde öğrencisi Michelangelo Anselmi’ninde yardımları bulunuyormuş.  İç mekandaki 12 şapeldeki fresk süslemeler 16. Yüzyılın sonu ve 17. Yüzyılın başlarında Michele Colonna tarafından tamamlanır. Şapellerde Parmigianino, Cristoforo Caselli Antonio Begarelli, Emilio Taruffi, Cesaro Cesariano  ve Girolamo Mazzola Bedoli’ya ait boyamalarda bulunuyor.

 Manastır 3 revaklı ve iyon tarzı sütunlara sahip


28 Nisan 2016 Perşembe

LA CATTEDRALE di SANTA MARİA ASSUNTA, (Duomo – Parma Katedrali) PARMA

Parma Katedrali, özellikle Antonio da Corregio’nun mükemmel frekleriyle tanınmakta. Binanın yapımına Piskopos Cadalo zamanında 1059 yılında başlanmış. Antipapa Honorius II döneminde devam eden inşaat Paschal II tarafından 1106 yılında kutsanmış. İnşaatın yerinde muhtemelen 6. Yüzyılda  yapılmış ancak sonradan terk edilmiş bir bazilika bulunduğu düşünülüyor. Katedral, depremden sonra 1117 yılında yeni baştan restore edilmiş. Cephenin tamamlanması 1178 yılını bulur.

Katedralin bazı kapıları, sundurma zemini ve bazı heykeller 1494’de Luchino Bianchino tarafından eklenir.
Geniş cephe 1178 yılında tamamlanmıştır : kimin kapılar 1494 yılında Luchino BIANCHINO tarafından heykel üç sundurma zemin ve üç portallar var. 1416 yılında ölen ünlü matematikçi Biagio Pecani, merkez kapı ile sağdaki kapı arasına defnedilir. Katedrale eklenen oktagonal (sekizgen) Gotik çan kulesinin yapımı  1284-1294 yılları arasındadır.

İç yapı iki geçitli ve Latin haçı planlıdır. 3. Ve 4. Yüzyıldan kalma bir kült tapınağına ait eski mozaikler bulunmakta. Yan şapeller dönemin Parma soylu aileleri tarafından yaptırılmış. Valeri ve Komün şapellerinin dekorasyoları 14. Yüzyıla atfedilmekte. Dış cephelerde zengin süslemeler, mitolojik figürler, savaş sahneleri, İncil ve İncil sahneleri karakteristiktir.
Fresklerin eser sahiplerini, Benedetto Antelami (1178), Lattanzio Gambara, Bernardino Gatti sayabiliriz. “Mesih”, “Kutsal Meryem” ve “Azizler ve Melekler” Girolamo Mazzola Bedoli (1538-1544) Valeri Şapelinin (ve tahminen Komün şapelinin) 15. Yüzyıl freskleri Bertolino de Grossi atelyesine atfediliyor.
Kutsal mahfilin ve kapıdaki iki kabartmanın  Luchino Bianchini  (1491) tarafından yapıldığı kabul ediliyor. Sütun desteği sağlayan iki aslanın 1281’de Giambono da Bissone tarafından oyulduğu, Racavaldi şapelindeki fresklerin Bertolinı de Grassi atelyesine ait olduğu beliritliyor. Kubbe freskleri Correggio tarafından 1526-1530 yılları arasında yapılmış.


27 Nisan 2016 Çarşamba

PARMA

Gezimizin 10. Gününde Lucca’yı arkamızda bırakarak bugünün son durağı, aynı zamanda geceleyeceğimiz Parma’ya hareket ediyoruz. Lucca ile Parma arası yaklaşık 195 kilometre ve 2 saat 15 dakika kadar bir zaman alıyor.
Parma, İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki kendi adını taşıyan ilin merkez şehridir. Etrüsk dönemine kadar tarihi geçmişi bulunmakta. Roma ordularında kullanılan yuvarlak kalkanlar “Parma” olarak isimlendirilir. Şehrin ortasından geçen ırmak da “Parma çayı”dır. Futbolseverlerin yakından tanıdığı futbol takımı dışında jambonu (Prociutto di Parma) ve meşhur “Parmesan peyniri” (Parmigiano-Reggiano) yanında değişik pasta çeşitleri (Tortelli ve Anolini) makarna konusunda dünya çapında meşhur “Barilla Grubu” ve “Parmalat” şirketi kenti dünyanın sayılı gurme şehirlerinden birisi yapıyor. Buradan hareketle 2004’de Avrupa Birliği tarafından “European Food Safety Authority” (Avrupa Besin Güvenliği Merkezi) Parma’da kurulmuş.

Parma, aynı zamanda tarihi dokusu ile de ön planda olup “Parma Üniversitesi” Avrupa’nın en eski üniversitelerinden birisidir.

Kentte çok sayıda saray, kilise, tiyatro, şehir surları gibi görülecek mekanlar mevcut. Kısıtlı zamanda görebildiklerimizi, birkaç günlük bir seyir ile birlikte izleyelim.
26 Nisan 2016 Salı

PİAZZA dell’ANFİTEATRO, LUCCA

Şehrin kuzeydoğu surlarının hemen içinde yer alan ilginç bir meydan.Bu meydanın Lucca’nın 2. Yüzyılda yapılmış olan Roma Amfititeatr’ının üzerinde olduğu ve onun duvarları üzerinde yükseldiği kabul ediliyor.
Eski amfiteatronun zeminden 3 metre kadar aşağıda olduğu sanılıyor. Zamanında 18 sıralı ve 10.000 seyirci alacak kapasitede olduğu hesaplanmış.
Halen meydan, kafeler ve özel konutlarla çevrili. Oval yapıdaki sıralardaki binaların 1830 lu yıllarda Mimar Lorenzo Nottolini tarafından düzenlediği belirtiliyor. Şimdiki biçimini almadan önce pazar yeri olarak kullanılıyormuş.