24 Ekim 2016 Pazartesi

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM- 5


KİTABIN ADI
Bizans II.cilt (Yükseliş Dönemi MS 803-1081)
KİTABIN YAZARI

John Julius Norwich

KİTABIN ÇEVİRMENİ
Selen Hırçın Riegel
KİTABIN YAYINEVİ
Kabalcı Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI
2013
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
284 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10


Norwich, Bizans’ın ikinci cildinde, diğer dönemlere göre görece bir yükseliş dönemi yaşayan Bizans’ı yine amatör okuyucuları sıkmadan bir roman havasında anlatmayı sürdürüyor.

Halkı ve yönetici imparatorları tarafından Roma İmparatorluğu olarak algılanan Bizans, hem batıda kaybettiği toprakların peşindedir hem de yaklaşan ve giderek somutlaşan İslam tehlikesini eklenen Türk akıncılar tarafından problemler yaşamaktadır.

Bizans’ın sürekli bir aile krallığı olmaması ve çoğunluğu önceki imparatoru devirme yoluyla tahtı ele geçirenler tarafından idare edilen bir imparatorluk olduğundan zaman zaman başa geçen bazı yetenekli imparatorlar (II. Basileus gibi) sayesinde pek çok kere başarılar elde etmeyi sürdürür. Ama yükseliş dönemine son verecek Malazgirt savaşı kaçınılmaz gerileyişi başlatır.

Bugüne kadar hiçbir kitapta okumadığım kadar detaylı bir Malazgirt savaşı anlatımı olan kitap, Bizans olduğu kadar Türk tarihi meraklıları tarafından da kaçırılmaması gereken bir eser.21 Ekim 2016 Cuma

ONLARI UNUTMAYIN - 39

İsmail Şükrü Hoca (Çelikalay)
Kurtuluş Savaşı sırasında ne kadar mücadele ve vatan düşmanı gerici din adamları bugünlerde kabul görüyor ve yükseltilmeye çalışılıyorsa da tarihimiz dinine bağlı olduğu kadar yurtsever ve vatanın kurtuluşu uğruna mücadele baş vermiş nice din hocaları da kurtuluş mücadelesine omuz vermiş kahramanlarımız arasındadır. Bunlardan birisi de İsmail Şükrü hoca’dır.
İsmail Şükrü (Çelikalay) Afyonkarahisar'ın ünlü müderrislerinden (dava vekili?) İzzet Efendi'nin oğlu olan İsmail Şükrü, 1876 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Sıbyan okulunda tamamladı. O sıralarda Afyonkarahisar’da bulunan Teğmen Hasan Şükrü Efendi’den özel olarak Cebir ve Kozmografya dersleri okudu. Daha sonra Rüştiye ve medrese eğitimi gördü. Müftü Ali Feyzi Efendi’nin derslerine devam ederek ondan 1902′de müderrislik icazeti aldı. Karahisar-ı Sahib Darülmuallim Mektebi öğretmenliği ve müdürlüğü, Darül Hilafe medresesi müderrisliği yanında ayrıca Ziraat Fen Memuru Tahsin Bey’den özel olarak ziraatle ilgili dersler aldı. Bu arada bu konuda araştırmalarda da bulundu. Elde ettiği bilgileri kendi çiftliğinde denedi. Orak, çapa, silindir ve tohum atma gibi zirai iş makinalarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptı. 13 Mart 1909′da Afyon Öğretmen Okulu’na Öğretmen olarak atandı. 13 Ekim 1911′de okulun Müdürlüğüne getirildi. 1 Mart 1912′de medreselerin ıslahı için kurulan komisyonda görevlendirildi. 20 Ekim 1915′te Darül Hilafe Medresesi’ne öğretmen oldu. Bu arada, 1908′de İttihat ve Terakki Fırkası’nda politikaya girerek parti yönetiminde aktif görevler aldı.
İzmir’de 15 Mayıs 1919′da Yunan işgalinin başlaması üzerine, Milli Mücadele’ye katıldı. Ayrıca Afyon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşu ve faaliyetlerinde de görev aldı öncülük etti. Bir yandan topladıkları gönüllüleri cepheye sevk etmekle beraber İngilizlerin işgali altındaki depolardan gizlice silah ve cephane tedarik etti. Bu silahlarla milli kuvvetleri silahlandırmaya çalıştı. Ayrıca cami kürsülerinden yaptığı vaazlarıyla, ulusal harekatın amaç ve hedefleri konusunda halkı aydınlattı. Yapılan Seçimlerde aday oldu ve TBMM 1. Dönem’de Karahisar-ı Sahip (Afyon) milletvekili seçildi ve 23 Nisan 1920′de yapılan açılış töreninde hazır bulundu. Ankara’da toplanan bu meclisin meşru olmadığı yolundaki propagandalara karşı Hacıbayram Camii ve Zincirli Camiinde vaazlar vererek halkı aydınlatma çabasını sürdürdü. I. toplantı yılında Defter-i Hakani (Tapu-Kadastro), Adalet ve İrşad Komisyonlarında görev yaptı. Bu arada Ankara yöresinden topladığı gönüllü erlerle bir birlik teşkil edip, Kütahya-Eskişehir-Afyon cephesinde görev aldı. Kurdurduğu birlik “Çelik Alay” olarak anıldı”
Oluşturduğu Alay'a kumandanlık etmiş ve Dumlupınar’da Yunan harekâtını dokuz ay durdurarak ordumuzun hazırlanmasına imkân sağladı. Bu büyük kahramanlıklarından dolayı Alayına "Çelikalay” adı verilmiş ve bu ad, soyadı kanununun çıkışından sonra O'nun soyadı olmuştur. Ayrıca kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. (Bilindiği üzere Kurtuluş savaşında cephede kahramanlık gösterenlere kırmızı, cephe gerisinde yararlı olanlara yeşil kurdeleli madalya veriliyordu. Hem cephede, hem de cephe gerisinde yararlı olanlara ise kırmızı-yeşil kurdeleli madalya verilmiştir ki, böyle madalya alanların başında İsmail Şükrü Hoca gelmektedir. )
 
Mecliste büyük bir rekorun sahibi olan Hoca, birinci meclisin üç yıl dört aylık döneminde tam 103 soru önergesi vermiştir. Çok güçlü bir hatip, gerçek bir âlim olan Şükrü Hocanın, yurtseverliği ve vatan mücadelesindeki samimiyeti kuşku götürmezse de, yetişirken aldığı eğitimin etkisiyle inandığı bazı prensiplere hayatı boyunca bağlı kalmıştır. Bu nedenle Cumhuriyetin kuruluşu aşamalarında geleceği tam anlamıyla görememiş mecliste yapılan görüşmeler sırasında "Hilâfetin kaldırılmasına” karşı çıkmış, bu husustaki önergenin görüşülmesinden 8 gün önce "Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi" adıyla bir broşür yayımlamıştır. Bu broşür Mecliste büyük gürültülere sebep olmuş karşı görüşte olanlardan Siirt Mebusu Hoca Halil Hulki, Muş Mebusu Hoca EIhac İlyas Sami ve Antalya Mebusu Hoca Rasih (Kaplan) Şükrü Hoca aleyhinde "Hakimiyet-i Milliye ve Hilâfet-i İslâmiyye" adıyla, cevabi bir broşür neşretmişlerdir.

2. meclis seçimlerinde aday gösterilmeyince meclise girememiştir. Zaman zaman “Büyük Doğu” dergisinde yazmışsa da Afyona’a dönerek Çay-Afyon arasındaki Kadıköy’deki çiftliğinde ziraatla meşgul olmuştur. Bir Hac dönüşü, 25 Aralık 1950 tarihinde vefat etti. Evli ve dört çocuk babasıdır.

20 Ekim 2016 Perşembe

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 4

 

KİTABIN ADI
Akdenizli Tanrılar
KİTABIN YAZARI

Yaşar Atan

KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Evrensel Basım Yayın
KİTABIN BASKI YILI
2011
KİTABIN BASKI SAYISI
2. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
223 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
8/10


Tarih, Mitoloji ve Arkeoloji meraklılarının yakından bildiği Antik Yunan ve Roma Theogonisi (Tanrılar doğuşu ve söylenceleri) bu kitabın konusu.

Sayın yazar özellikle Olymposlu tanrıları ve onların değişik hikayeleri kitabında anlatıyor. Konunun meraklıları için farklı bir bilgi bulunmamakla birlikte sayın yazar, özellikle konuyu bilmeyenleri aydınlatmak ve yabancı yazılışları okumak ve telaffuz etmede güçlük çekenler için tanrı isimlerini Türkçede okunduğu gibi yazarak halk ağzına yaklaşmak istemiş. Bu şekilde bu mit ve söylencelerin daha çok insan tarafından okunup sevileceğini savlamış.

Elbette bu görüşüne katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Herkes ve özellikle bilimsel olarak yazılıp çizilen isimleri telaffuza uygun yazmakla yeni mitoloji severlerin yetişeceğine inanmıyorum.

Meraklısına.


19 Ekim 2016 Çarşamba

EMİRGAN ADI NEREDEN GELİYOR

DÖRDÜNCÜ MURAT DÖNEMİ...

 Osmanlının en karmaşık dönemidir. Bir yığın yeniçeri ayaklanması sonucu, Genç Osman tahta indirilip işkenceden sonra öldürülmüş, yerine Deli Mustafa getirilmişti. Fakat kısa süre sonra tam manasıyla deli olduğu anlaşılınca, bir saray manevrasıyla indirilip yerine 12 yaşındaki Dördüncü Murat oturtulmuştur.

Ancak asıl ve fiili padişah, tarihin ikinci Hürrem’i kabul edilen anası Kösem ve Boşnak asıllı damadı Sadrazam Topal Recep’dir.
Kösem, yavaş yavaş ergenleşen Sultanın küçük ve toy olduğunu, eğer “hareme” sokulup kadınlarla iç içe yaşarsa aklını çelip onu kendilerine karşı kışkırtacaklarını düşündüğünden, ilk ergenlik yıllarından itibaren kadınlarla ilişki kurmasını engellemiş ve yerine içki âlemleri eşliğinde taze yakışıklı ve genç “oğlanlar” getirtmiş, cinsel ihtiyaçlarını onlarla gidermesini sağlamıştır.

Bu şartlarda büyütülen Murat, bu yaşam tarzına alışmış, bir daha bırakmadan ölünceye kadar sürdürmüştür.

Öyle ki bu kez Kösem, oğlu zürriyetsiz kalmasın diye bin türlü dolapla kadınlarla yatmasını sağlamaya çalışmıştır. Kadere bakın ki, bu işleri gönülsüzce ve bir angarya gibi yapan Murat’ın doğan hiçbir çocuğu yaşamıyordu.

Yirmili yaşa gelen Murat, Ağabeyi Osman’a yapılanları unutmayıp zamanı gelince intikamını almaya yemin etmişti. Yerini sağlamlaştırıp saltanat gücünü tamamen ele geçirince, ilk işi onca zaman oyunlarına katlandığı Topal Recep ve adamlarını öldürtür. Sonra da Deli İbrahim hariç bütün kardeşlerini boğdurup Osmanlı Tarihinin en kanlı dönemini başlattır. Bir ara anadan da kardeşi Deli İbrahim’i de öldürmeyi düşünmüş, ancak Kösem tahtın varissiz kalacağını söyleyerek bu fikrinden caydırdı. 
     .
O sırada İran’a sefere çıkmak gerekti.
REVAN VALİSİ YUSUF

Ordunun başında Revan kalesine dayanan Sultan, birkaç top atışından sonra Revan’ın İranlı Valisi, savaşa gerek bırakmadan, Sultana sığınır ve şehri Osmanlıya teslim eder. Hemen Sünni mezhebine geçirilip Tahmasb olan adı da Yusuf olarak değiştirilir.

Kendisi gibi “oğlancı” olan Yusuf’tan çok hoşlanan Sultan, ikramiye olarak onu önce Halep’e vali gönderir, fakat, 2–3 ay sonra da İstanbul’a getirtir. Padişah, ona Boğazda ormanlar içinde bir köşk yaptırıp hediye eder.

Yani İstanbul’da şimdiki “Emirgan Koruluğu” olan yer zevk ve sefa âlemlerinde profesyonel olan Yusuf, Padişaha hayal etmediği zevk ve sefa geceleri düzenleme işini ele alır.

OĞLANLAR DEFTERE KAYDEDİLİYOR

Yusuf, bu işi o kadar ileri götürür ki, saraydaki mevcut “oğlanlar” artık heyecan ve tat vermez olmaya başlayınca, yeni oğlanlar bulmak gerektiğine karar verip aramaya koyulur.
Düzenli aralıklarla çarşıları dolaşarak esnafı gezer. Gözüne kestirdiği parlak, yakışıklı, tüysüz esnaf çırakları olan sübyanları bir deftere kaydeder. Zamanı ve sırası geldikçe zaptiyeler gönderip zorla alınan çocukları Sultana ikram eder. Durum öyle iğrenç bir hal alır ki, Yusuf’un çarşıya çıktığın gören esnaf;
 —Çırakları saklayın,”Emir-i Kûn” gene çarşıya çıkmış. Diye, birbirine haber uçurmaya başlar; böylece herkes kendi imkânınca çocukları saklamaya çalışırdı.

 EMİR-İ KÛN NEDİR?

“Emir”:Bildiğimiz “emir”,yani “amir” demek. ”Kûn”: Farsça “g.t” demek.(Bu kelime Kürtçede de “qun” dur) yani, İstanbul halkı Yusuf’u, “padişaha oğlan (g.t) temininden sorumlu amir” olarak adlandırıp tanıtmıştı.

 EMİRGAN

“Emir-i Kun”   dillerde dolaşa dolaşa zaman içinde “Emirguna” ve nihayet (günümüze kadar gelen) “Emirgan” olarak telaffuz edilmeye başlandı. Osmanlının tarihçileri, bu utanç verici olaya bir açıklama getirmek için güya Yusuf’un İran eşrafından “Emir guna oğlu” olduğu yalanını uydurmak zorunda kalırlar. Ancak nice yıllardan sonra gelen kimi dürüst tarihçiler bu gerçeği açıkladılar.
MURAT ÖLÜYOR

İri yarı ve çok güçlü olmasına rağmen, doğuştan arızalı vücudu, yaşadığı sınır tanımaz zevk ve sefaya çok dayanamaz; arkasında kan, dehşet ve zulmünü bırakarak çok genç yaşta 28 yaşında ölür. Tartışmasız Osmanlının, belki dünyanın da en zalim ve kanlı Sultanı idi… Sahipsiz kalan Yusuf, yaptıklarının hesabının sorulacağını bildiğinden saklanarak Osmanlı topraklarından kaçmaya çalıştıysa da,  yakalanıp idam edilir.

Yılmaz Aslan
 
 KAYNAKLAR:
 1-R.Ekrem Koçu/ Osmanlı Padişahları
 2-J.Hammer /Osmanlı Tarihi C.2
 3/E.Behnan Şapolyo/Osmanlı Sultanları Tarihi
 4-Yılmaz Öztuna/B.Türkiye Tarihi C:5

 5-Zinkeisen/Osm.İmp.Tariihi.C:

18 Ekim 2016 Salı

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 3

 
KİTABIN ADI
Birgili Cennetoğlu (ve Ege’deki Efelerin yüzyıllar içindeki değişimi)
KİTABIN YAZARI

Etem Oruç

KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Berfin Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2016
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
270 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
9/10


Türklerin Anadolu’ya girişinden sonra hızlı bir biçimde Türk yerleşimciler Anadolu’ya yayılırlar. Pek çok Türkmen boyu da Ege’yi mesken tutar. Beylikler döneminde Aydınoğulları Beyliği önce Birgi daha sonra Aydın’da hüküm sürer.

Çok sayıda Türkmen boyu arasında yer alan Tahtacılar da bu beylik sonrası, Osmanlı’nın hakimiyet döneminde Sünni iktidar tarafından baskı görmeye başlar.

16. yüzyıldan itibaren Ege’de halk isyanları başlar. Birgili Cennetoğlu ile başlayan isyanlar, giderek Türkmenlerin sözcüsü olan Batıni, Tahtacı Yörük kökenli efelerin liderliğinde, kimlik değiştirir.

Kitapta, Cennetoğlu’ndan başlayarak Çakırcalı Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe’ye kadar efeler ve isyanlar tarihini, efe kültürünü, efeliğe giriş törelerini değişik makaleler halinde bu kitapta okuma fırsatı yakalayacaksınız.

Bu kültürü tanımaya başlamak için iyi bir fırsat olabilir.


17 Ekim 2016 Pazartesi

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 2

 
KİTABIN ADI
Finzi-Contini’lerin Bahçesi (İl Giardino dei Finzi-Contini)
KİTABIN YAZARI

Giorgio Bassani

KİTABIN ÇEVİRMENİ
Neyyire Gül Işık
KİTABIN YAYINEVİ
Yapı Kredi Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2015  (Orijinal ilk baskı 1962)
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
234 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10


Bassani’nin daha önce “Altın Gözlük” novellasını tanıtmıştım.

Bu romanda aynı Altın Gözlük gibi İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Ferrara’da geçiyor. Musevi asıllı bir genç, sinagogta uzaktan gördüğü ve cemaat içine fazla karışmayan Finzi-Contini ailesinin kızı Micol’ü sever. Giderek tanışırlar ve evlerinin bahçesine tenis oynamaya davet edilir. Finzi-Contini’ler kızları Micol’ü ve oğulları Alberto’yu klasik okul eğitimine vermeyip evde ders aldıran farklı ve biraz daha zengin statüde bir ailedir. Ancak seçilmiş ve onaylanmış gençlerin evlerine gelmesine izin verirler.
Kahramanımız Micol’e aşıktır ama Micol’un farklı davranışları karşısında da şaşkındır. Giderek bu ilişkinin kendisine zarar verdiğini anlar.

Romanın sonlarına doğru, romanın anlatıcısı genç, yakınlarda intihar eden Dr. Fadigati’den kısaca bahseder. Bu nedenle anlatıcı gencin “Altın Gözlük” novellasının da anlatıcısı olduğunu keşfediyorsunuz.

Aşk öyküsünün yanı sıra yaklaşan savaş nedeniyle Yahudi toplum üzerindeki baskının resmedildiği fon ile roman giderek savaşın ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Öykünün hemen başında Finzi-Contini ailesinin sonraki yaşam öyküsü kısaca özetlense de roman kendisini okutturuyor.

Yakın dönemde okuduğum en iyi romanlardan birisi

(Kitabın senaryosu 1970’de filme çekilmiş. Vittorio De Sica’nın yönetmeliğinde çekilen filmde Dominique Sanda, Fabio Testi, Helmut Berger, Romolo Valli ve Barbara Plavin önemli rolleri paylaşmış. Aşağıdaki bazı kareler filmden)


14 Ekim 2016 Cuma

BASMANE – KARŞIYAKA BANLİYÖ TRENİ

İnsan geçmişindeki pek çok anıyı unutmaz ama, şöyle bir eskilere dönüp baktığımda hemen aklıma gelen anılardan birisi Basmane-Karşıyaka banliyö treni yolculuklarımdır.

Önceden bahsettiğim gibi İzmir’deki evimiz Basmane tren garına oldukça yakındı. Şöyle bir silkindiğinizde, eğer acele de ederseniz çok çok on dakikada gara ulaşabilirdiniz. Atmışlı yılların sonunda büyük teyzemler Karşıyaka’da ev alınca, üç kız kardeşin aynı mahalledeki birlikte yaşantısı da son bulmuş oldu. Artık sık sık Karşıyaka’ya gitmemiz kaçınılmazdı. Karşıyaka’ya seyahat alternatifleri o zamanlar fazla değildi. Ailelerimizin özel binek otomobilleri olmadığından toplu taşımı kullanmamız bir zorunluluktu.

Eğer vapur ile karşıya geçmek gerekirse önce otobüs veya dolmuşla Konak vapur iskelesine gitmek ve Karşıyaka iskelesine ulaştıktan sonra da, yalıda 15 dakikalık bir yürüyüşle teyzemlere ulaşmak mümkün oluyordu. Otobüs ile de benzer bir güzergah izlemek lazımdı. Eğer Konak’a çıkmaz isek Alsancak’da bir durağa ulaşmak lazımdı. Ama sonuçta otobüs bütün körfezi dolaşarak Karşıyaka iskelesine gittiği için oldukça zaman kaybına yol açan bir seçenekti.
(Basmane tren garına ait internette bulabildiğim tek örnek bu. 1980 lerin başında çekilmiş.)

Bunların dışında son ve en çok tercih ettiğimiz seçenek Basmane garının her zaman birinci peronundan kalkan banliyö trenine yetişmekti. O günkü evden çıkmamıza bağlı olarak bazen zamanında, bazen de nefes nefese koşturarak trene binerdik. Günlük tarifede , aralıklarını fazla hatırlamıyorum ama pek çok sefer olurdu. Bazı trenler Karşıyaka’dan sonra Çiğli’ye kadar bazen de daha seyrek olmak üzere Menemen’e kadar devam ederdi.

Basmane’den sonra sırasıyla –doğru hatırlıyorsam- Hilal, Halkapınar, Salhane,  Bayraklı, Turan, Alaybey,  Karşıyaka’ya giderdi. Salhane adı galiba bugün geçmiyor. O zaman tam Bornova yolu kavşağında olan duraktı. Adının kesimhaneden geldiği söylenirdi. Etrafta fazla yerleşim yoktu. Bornova’ya kadar uzanan bataklık bir arazi bulunurdu.

Lokomotifleri hep kömürlü hatırlıyorum. Tarifeye göre hep zamanında kalkan trenimizin yaklaşık seyahat süresi yarım saat kadardı. Bazen Salhane’de biraz bekleyerek karşıdan gelen trenin hattan çıkmasını beklerdik. Yaz günleri hava da güzelse yarı açık camdan kömür kokusuyla karışık rüzgarı burnumuza çeker, lokomotif yönüne döndüğümüzde trenin kavisine göre her an gözümüze kömür tozlarının kaçma riskini bilsek de yine de bakmaktan kendimizi alamazdık.
(Konuyla doğrudan ilgisi olmayan ancak 1970 lerde Eşrafpaşa'dan çekilmiş bir İzmir fotoğrafı. Dikkat ederseniz körfezin Karşıyaka kısmında Yamanlar tepesi ve sırtlar bomboş))

Trenimizde hep ikinci mevki ve üçüncü mevki vagonlar vardı. Nedense birinci mevki vagon hiç olmazdı. Neden diye kendime sordum mu onu hatırlamıyorum. Ailecek gittiğimizde hep ikinci mevki bilet alınırdı. Bu vagonların koltukları deri kaplıydı. Yalnızken bazen daha ucuz olan üçüncü mevki ile giderdim. Onların koltukları tahtadandı. Aynı gün için gidiş dönüş bilet alındığında galiba biraz daha ucuz olurdu. Trenimizin, seyahat esnasında vagonları dolaşarak karton biletlerini yıldız biçimli bir delgiyle delen Konduktör (Biletçi) amcalarımız trene geç bindiğimizde –çoğunluğu- bizi bir şekilde idare ederlerdi.

Karşıyaka tren istasyonundan sonra teyzemin evine kadar yaklaşık on dakikalık bir yürüme mesafesi olduğundan tren sıklıkla tercih ettiğimiz bir ulaşım yolu oldu yıllarca. Şimdi yaklaşık 45 sene kadar geride kalan o zamanlar bu kara trenler unutulmaz keyifli seyahatler yapmamızı sağlardı. O günler, yani yetmişli yıllar galiba hayatımızın en keyifli anlarını yaşadığımız dönemlermiş. Belki sadece biz gençler ve çocuklar için. Gamsız, tasasız, yaşam sorumluluğumuzun olmadığı, paranın hayatımıza fazla girmediği, sınıfsal ayrım ve çatlakların hissedilmediği, ne yediğimizin, kişisel olarak neye sahip olduğumuzun dahi çok önemli olmadığı ne güzel günlermiş.
(İzmir'le ilgisi yok ama 1970 li yılların hemen sonu olarak kabul edebileceğimiz,  bir tren görseli. Banliyö trenlerimizin aynısı)

Şimdi bu yazıyı resimlemek için internette eski trenlerimizi aradımsa da sadece iki tane resim bulabildim. Birisi de İzmir banliyö treni değil, sadece aynı tarihlerde kullanılan bir tren. Yazık, geçmişimizi bile fotoğraflayamamışız. O günler sadece anılarımızda kalmış. Görsellik olmayınca da galiba o günler ve anılarımız bizlerle birlikte çekip gidecekler.

13 Ekim 2016 Perşembe

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 1KİTABIN ADI
Kalenderiler (Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik, Xıv-Xvıı. Yüzyıllar)
KİTABIN YAZARI

Ahmet Yaşar Ocak

KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Timaş Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2016
KİTABIN BASKI SAYISI
3. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
296 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10


Anadolu kökenli önemli İslam tarikatlarından olan Bektaşiliğin kaynağını teşkil eden Kalenderilik oldukça ilginç köklere ve kollara sahip bir dini akım.

Davranış ve yaşantılarıyla toplumca fazla hoş karşılanmayan ve zaman zaman toplum dışına itilen Kalenderiler, buna rağmen topluma kök salmış ve yaşamaya devam etmiş.  Aynı zamanda yaşadığımız toprakların da tarihi içinde yer alan bu akım konusunda yayınlanmış bu ilk monografik kitap, tarihçilerin vazgeçemeyeceği değerli bilgilere sahip.

Meraklısı için okunmaya ve sahip olmaya değer bir kitap.

                                              
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türk akademisyen, tarihçi, yazar. Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir.
Yozgat'ta doğan (1945) Ahmet Yaşar Ocak yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesinde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Ocak, TOBB ETÜ Tarih Bölümünde öğretim görevliliği vazifesini devam ettirmektedir.

Akademisyen Kimliği

Ahmet Yaşar Ocak Strasbourg Universitesi Beşerî Bilimler Fakültesi'nde Prof. İrene Melikoff yönetiminde doktora çalışmalarına 1974 yılında başlamış ve 1978'de "La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.
Ocak, 1983'ten beri Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1997'den beri Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı üyeliği 1993-1997 arası H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nda bulundu. 1998'den bu yana, Brill (Leiden) Yayınevi'nin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin ve 1997'den beri Journal of the History of Sufism dergisinin danışma kurulu üyesidir.
Ocak İslam tarihindeki grupları, kişilikleri ve yapıları sosyal tarih perspektifinden incelemekte ve günümüzde fazlasıyla ve tamamen siyasi angajmanlarla değerlendirilen bir takım konulara akademik yaklaşımla yorumlar getirmektedir.

Kitapları


  • Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler
·         Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., İstanbul 1996, 2000
·         Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İletişim Yay.2002.
·         İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü,TKAE. Yay., Ankara, 1999.
·         Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992, 1999.
·         Türkler, Türkiye ve İslâm, İletişim Yay., İstanbul, 2003
·         Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 2003
·         Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003.
·         Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri,İletişim Yay., 2002
·         Türk Folkloründe Kesik Baş, TKAE. Yay., Ankara 1989.
·         Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Edit.),T.T.K. Yayınları,Ankara,2006
·         Sarı Saltık: Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destânî Öncüsü, TTK. Yay., Ankara 2003.