26 Mayıs 2014 Pazartesi

MAYIS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 3

 
KİTABIN ADI

Anadolu’da Roma Hakimiyeti _ Direniş ve Düzen

KİTABIN YAZARI
Gürkan Ergin
KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
T. İş Bankası Kültür Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2013
KİTABIN BASKI SAYISI
1.Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI
509  syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10 (Birkaç dizgi hatası var)
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10 
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10 


Roma İmparatorluğu (Bizans dönemini de eklediğinizde) Anadolu’da en uzun süre hakimiyet kurmuş, pek çok Anadolu halkını buyruğu altında senelerce yönetmiş (Pax Romana) bir biçimde hakim kültürünü tüm halklara bir şekilde benimsetmiş bir imparatorluktur.

Elbette hakimiyetin kurulması her zaman kolaylıkla gerçekleşmemiş, ya uzun süreli direnişlerle karşılaşılmış ya da zaman gelmiş, dayatılanlardan bıkan halklar belli önderlerin kontrolünde irili ufaklı sayısız ayaklanma ve isyanlar gerçekleştirmiş.

İşte bu kitapta sayın yazar, Roma İmparatorluğu’nun Bergama Krallığı’nın miras yoluyla kendisine intikal etmesinden sonra ve özellikle MS 5. Yy sonundaki parçalanmasına kadar ki hakimiyet dönemindeki Anadolu’da gerçekleşen isyan ve kalkışmaları ve dayatılan Roma düzenini irdeliyor. Özellikle Türk tarihi dışındaki tarih konularında, Türk tarihçilerin eserlerinin artması son derece sevindirici.

Kitap tarih okurlarının ve özellikle Anadolu tarihi ve Roma İmparatorluğu dönemlerine ilgi duyanlar için oldukça değerli.
Doğum Tarihi: 16.06.1976- İstanbul

Öğrenim: Lise:Tarhan Koleji (1987-1994)

Lisans: İ.Ü. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Bölümü Mezunu (1998)

Yükseklisans: İ.Ü. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Yükseklisans Mezunu (2002)

Yükseklisans Tezi: Linear B Tabletleri ve Arkeolojik Veriler Işında Mikenlerde Ekonomi ve Ticaret

Doktora: İ.Ü. Edebiyat Fak. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktora Mezunu (2009)

Doktora Tezi: Anadolu’da Roma Hakimiyeti: İsyanlar, Tepkiler ve Huzursuzluklar, Asia Eyaleti’nin Kuruluşundan (MÖ 129) Iustinianus Döneminin Sonuna Kadar (MS 565)

Bildiği Yabancı Diller: English (akıcı), German (orta derece)

Yayınları:

Makaleler:

“Grekçe ve Latince Kelimelerin Transkripsiyonu Hakkında Bazı Notlar”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Bülteni 18, 2004, 16-18.

“Antikçağ Donanmalarının Destroyeri: Trireme”, Toplumsal Tarih 127, 2004, 54-58.

“Antikçağda Deniz Ticareti ve Savaşları” Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Semineri – Bildiriler, Globus-Dünya Basımevi, İstanbul, 2005, 7-19.

“Anatolian Women in the Linear B Tablets: A General Review of the Evidence”, Festschrift in Honour of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ege Yayınları, İstanbul, 2007, 269-285

“Eskiçağın Savaş Makineleri”, Eskiçağdan Modern Çağa Ordu: Oluşum Teşkilat ve İşlev – Bildiriler (in print).

“Geography-Human Relationships in Ancient Sources: Some Remarks on Environmental Determinism”, Haluk Abbasoğlu Armağanı (baskıda).

Bildiriler:

“Antikçağda Deniz Ticareti ve Savaşları”, Tarih Boyunca Türklerde ve Dünyada Denizcilik, 17-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

“Anadolu’nun Antik Sarayları”, Tarih Boyunca Saray, Hayatı ve Teşkilâtı Semineri, 3 Mayıs 2005, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

“Eskiçağın Savaş Makineleri”, Eskiçağdan Modern Çağa Ordu: Oluşum Teşkilat ve İşlev, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Çeviriler:

C. Starr, Antik Çağ’da Deniz Gücü, Homer Kitabevi, İstanbul, 2000.

L. Casson, Antik Çağ’da Denizcilik ve Gemiler, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002.

J. Boardman, Kırmızı Figürlü Atina Vazoları. Arkaik Dönem, omer Kitabevi, İstanbul, 2002.

J. Boardman, Siyah Figürlü Atina Vazoları, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003

J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul 2005.

F. Meijer, İmparatorlar Yataklarında Ölmez, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006

Friglerin Gizemli Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, ed. H & T. T. Sivas, YKY, İstanbul, 2007

Editörlük:

Anadolu Araştırmaları/ Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 17/1, 18/2.

Colloquium Anatolicum IV, V

Arazi Çalışmaları:

Arkeolojik Kazılar

Perge-Antalya (1995)

Assos-Çanakkale (1996)

Yoncatepe-Van (2000, 2001)

Ainos-Edirne (2001, 2004, 2005)

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Kilikia Tarihi Coğrafya ve Epigrafi Araştırmaları 2005, 2006, 2007

Trakya Tarihi Coğrafya ve Epigrafi Araştırmaları 2007
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder