28 Nisan 2010 Çarşamba

NİSAN AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 5


KİTABIN ADI : Bayezid’in Oğulları
KİTABIN YAZARI : Dimitris J. Kastritsis
KİTABIN ÇEVİRMENİ : Ayda Arel
KİTABIN YAYINEVİ : Kitap Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI : 2010
KİTABIN BASKI SAYISI : 1. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI : 227 sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ : 10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ : 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL DEĞERİ : 10/10
(Yazar Dimitris J. Kastritsis)
ÖNERİ :
Osmanlı tarihi tüm okul hayatımız boyunca belli şemalarla öğretildi. Hepimizin bildiği 1402 Ankara savaşında Timur’a savaşı kaybedip esir düşen Yıldırım Bayazıt’ı çocuklarının 1413’e kadar olan birbirleriyle mücadelelerini “Fetret Devri” adıyla okuduk, öğrendik.
Halen Saint Andrew Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan yazar, bu dönemi, kitabında “Osmanlı İç Savaşı” olarak adlandırıyor. Tarafsız tarih yazılarının neredeyse olmadığı, bu dönemi anlatan Osmanlı kayıtlarını ve onları yorumlayan bazı araştırmaları sabırla araştıran ve dikkatle inceleyen yazar, bu çalışmasında, Osmanlı’nın bu çok önemli devresine ışık tutuyor.
Ankara savaşından sonra dağılma sürecine giren Osmanlı devletinde taht kavgasına girişen Bayezid’in oğullarının mücadelelerinde devletin devamı için kardeşlerin birbirilerini yok etme sürecine girmelerini, ileride Fatih’in kardeş katlini onaylayan kanunnamesinin çıkış sebebi olarak gören yazar kitapta döneme ait çok detay bilgiler veriyor.
Tarihçilerin coşkuyla karşıladığına inandığım kitap Türk Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir başvuru kaynağı olacak gibi görünüyor.
NOT: Kitabında kapağında yer alan minyatüre dikkatinizi çekmek isterim. Bu minyatür, iç savaşın en yoğun olduğu bir sırada, 1403 yılında Bursa'da gerçekleşen ve propaganda amacıyla sipariş edilen çağdaş bir vakayinamede betimlenmiş olan alâyişli tahta çıkma sahnesidir. (Öyle ki 16. yüzyılın sonlarına doğru Hünernâme'yi okuyan saray mensupları I. Mehmed'in babasının ölümünden hemen sonra tahta çıkmış olduğunu düşüneceklerdi. Oysa o tahtını sağlamlaştırmak için on yıl süreyle kardeşleriyle savaşmak zorunda kalmıştı)
Kitabın İngilizce baskısı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder