6 Nisan 2010 Salı

ÇAYDER KURULDU

Ankara Çayyolu semti, şehrin halen en hızlı büyüyen, gelişen rant peşinde koşanların gözünü diktiği bir semt konumunda. Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok imar dışı düzenlemelerine de sahne olmakta.
Hızlı gelişmenin yağma biçimine dönüşmemesi için, semtin duyarlı insanlarına büyük görev düşmekte. Semtimizin etik, kültürel ve mimari yönden bozulmadan gelişebilmesi için sakinlerimizin uyanık, bilinçli ve özverili olması gerekiyor.

Bunun için biz, bir grup semt insanı öncü olmayı kabul ederek semtimizin maruz kalacağı saldırıları bertaraf etmek amacıyla 31.03.2010 tarihinde “Çayyolu Koruma, Geliştirme, Dayanışma, Kültür ve Sanat Derneği (Çayder)”ni kurduk.

Derneğimizin çalışma alanı ve konularını, Ankaralı ve Çayyolu’nda oturan tüm duyarlı insanların bilgisine sunuyorum.

Tüzük madde 3 - DERNEĞİ AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

Derneğin birincil amacı Çayyolunun var olan değerlerini korumak, geliştirmek ve Çayyolunda ve civarında oturanların dayanışmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için dernek, kültür ve sanat ve eğitim konularında da çalışmalarını sürdürür.
Çayyolunun çağdaş, fen ve sanat kurallarına uygun yapılaşmasının korunması ve gelişiminin sağlanması, yeşil ve ağaçlandırma alanlarının korunması ve geliştirilmesi, Çayyolunun yönetsel gelişiminin de sağlanması, kültür ve sanat yapıları ile sağlık ve sosyal yapılaşmalarının oluşumunun geliştirilmesi yanında kültür ve sanat etkinlikleri, hukuka, fen ve sanat kuralları ile bilime uygunluk gibi hususlar Çayyolunun değerleridir.
Derneğimiz çayyolu değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve dayanışmanın sağlanması için olanakları ölçüsünde gerekli sosyal, hukuksal ve diğer önlemleri alır, her türlü çalışmayı yapar ve gene gerektiğinde yargı yollarına da başvurur. Bu suretle Çayyolu’nun korunması ve gelişimi yanında hukuk biriminin verileri ışığında Atatürk devrimlerine ve ilkelerine dayanan Türk hukukunun gelişmesine de katkı sağlamaya çalışır.
Derneğimiz, ülkemizdeki ve özellikle Ankara ili, Yenimahalle ilçesi ve Çayyolu’ndaki toplumsal ve hukuksal sorunlarla ilgilenir. Öncelikle Çayyolu’ndaki hemşehrilerimizi, olanaklar ölçüsünde diğer çevrelerdeki yurttaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile, konferans, açık oturum, panel ve sempozyum, bülten ve dergi yayınlamak gibi çeşitli etkinliklerde bulunur.
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini savunur. Çalışmalarında demokratik, çoğulcu, katılımcı ve yansız davranmaya özen gösterir. Laik, çağdaş ve demokratik ülkelerdeki hukuk akımlarıyla ve gelişmeleri ile ilgilenir. Yapılacak çalışmaların hukuksal ve bilimsel temel kurallara uygun olmasına çaba gösterir. Bu çalışmalar çerçevesinde diğer konular yanında hukuk üzerine yayınlanmış kitap, dergi, makale vb yayınları toplar, kitaplık ve belgelikler oluşturur.
Sorunların gerçeklerin gözlenmesi ile eğilimlerin belirlenmesi adına anketler ve araştırmalar yapar, yapılacak bu tür çalışmalara katkıda bulunur, anket ve araştırma sonuçlarını yayınlar.
Yerel yönetimler, ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve tüm hukuk kuruluşları (özellikle Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu ve Ankara’daki Hukuk Fakülteleri ve Üniversiteler) ile görsel ve yazılı medyayla ilişki kurar, işbirliği yapar, birlikte çalışmalar yürütür. Ulusal ve uluslararası seminerler, kongreler ve her türlü toplantılar düzenler, bu seminer ve kongrelere temsilci yollar.
Ülkemizde ve derneğin özellikle yakın etki alanında yaşanan her türlü soruna karşı somut çözüm önerileri getirmeye çalışır, tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Bu öneri ve tespitleri tüm ilgili kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve diğer tüm özel ve tüzel kişilerle paylaşır ve birlikte çalışmalar yapar.
Çevre ve ekolojik denge konusunda toplumsal duyarlılığı sağlama yönünde çalışma yapar, yeşil alanların ve ağaçlandırma alanlarının korunması ve geliştirilmesi yönünde da çalışmalar yürütür. Bu konularda ve ilgi alanındaki toplumsal , sosyal konular ve sorunlar yanında, imar konuları ve yapılaşmalarla ve amacı ile ilgili diğer konularda hukuk dışı ve fen ve sanat kurallarına aykırı uygulamalara karşı her türlü yasal yola başvurabilir.
Her türlü yazılı ve görsel yayını çıkarabilir.
Okuyan, çalışan, barınma ve beslenme sorunu olan çocuklar, işsiz gençler, engelliler ve güçsüzler ile onların her türlü ihtiyaçları için faaliyet gösteren kurumlara olanakları ölçüsünde maddi ve manevi katkıda bulunabilir veya anılan kişilere doğrudan katkıda bulunur.
Sokak köpekleri ve sahipsiz diğer hayvanlarla da ilgilenir.
Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve Çayyolu kültürüne katkı sunmak üzere sergi, gösteri, konser, şenlik, gezi, yemek, balo, kokteyl gibi sosyal etkinlikler, kültür ve sanat etkinlikleri ile sportif etkinliklerde ve eğitim çalışmalarında bulunur, çalışma konularında yarışmalar düzenler, jüriler oluşturur, ödüller verir, yarışmalara katılır, kültür sanat ve spor tesisleri, konukevleri, lokaller açar.
Vakıf kurabilir veya kurulmuş vakıflara katılabilir, yasal tüzel kişilikler oluşturabilir.
Dernek üyeleri ve diğer tüketicilerin haklarını korumak için çalışmalar yapar.


KURUCU YÖNETİM KURULU:

Av. A. Tayyar Selçuk - BAŞKAN
Av. Tülay Yılmaz - BAŞKAN YARDIMCISI
Melih Şengül - SAYMAN
Sabahat Alkan - GENEL SEKRETER
Av. Nuri Akyüz
Av. M. Bilgehan Merki
Fikret Doğan

KURUCU DENETİM KURULU:

Av. Ömer Çiftçi
Mahir Ün
Av. Olcay Kayı
Tüm Laik, Çağdaş, Atatürkçü Ankaralıların ve Çayyolunda oturan semt sakinlerinin derneğimize destek vermesini bekliyoruz.6 yorum:

 1. Amacına ulaşması dileğiyle..Sevgiler..

  YanıtlaSil
 2. Sizleri kutluyorum, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çayyolu gerçekten çok güzel...

  YanıtlaSil
 3. Sevgili Ebruli,
  Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Amacımız semtimizi korumak ve geliştirmek.

  Sevgili Aysema,
  Çok teşekkür ederim. Zor bir göreve talip olduk. Öncü olarak iyi bir hareket başlatabilirsek gelecek nesillere semtimizi var olan değerleriyle aktarabilirsek ne mutlu bizlere.

  YanıtlaSil
 4. Çok güzel bi.r girişim Bilgehan Bey. Çayder'e başarılar diliyorum. Yakın olsdak da faydamız dokunsa. Benim liseden (Öğretmen okulu) matematik öğretmenim Necmettin özcan Çay yolunda oturmaktadır. Sağlığı yerinde. Tam adresi yanımda değil. Bodrumda. Ulaşabilirseniz belki yardımları olur.
  Tekrar başarılar diliyorum.

  YanıtlaSil
 5. Sevgili hocam,
  Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Amacımız olabildiği kadar çok Çayyolu sakininin derneğimize katılmasını, en azından ilişkili olmasını sağlamak. Eğer kendisi haberdar olmazsa yazın bile kendisine ulaşmanız bizi sevindirir. Birkaç hafta içerisinde derneğimizin adres ve telefonları belli olacak onları da iletişim için yayınlayacağım. Sevgiyle kalın...

  YanıtlaSil
 6. ÇAYDER'i ve Kurucularını kutluyor, başarılar diliyorum.
  Osman ÖZTÜRK
  ÇAKDER Genel Sekreteri
  (Çukurambar ve Kızılırmak Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği)

  YanıtlaSil