8 Aralık 2011 Perşembe

Tarihi bir resim ve açıklaması

Yunan arşivlerinden alınan bu resme dikkatle bakın. Resimde Manisa’nın işgalinden sonra tiyatro izleyen Yunan askerleri ve altı tane sarıklı sözümona hoca kılıklı vatan haini var.
Hemen merakınızı gidermek için söyleyeyim. Bu hoca kılıklı soytarılar Menemen de Cumhuriyet'e ve Atatürk'e başkaldırarak Yunanla işbirliği yapan vatan hainleridir

Arşivlerde kimlikleri malum olan bu zatları deşifre edelim ki Türk Milleti de öğrenmiş olsun.
Giritli Mehdi Derviş, Sütçü Mehmed , Şamlı Mehmet. Bu aşağılıklar Menemen'de Asteğmen Mustafa Fehmi KUBİLAY'ın başını bağ testeresi ile kesip yeşil bayrağın tepesine takarak sokaklarda dolaştıran kişilerdir.
Bu kişiler çatışmada öldürülür. Tabii bu isyana yardım ve yataklık eden ve aralarında, önceden Şeyh Sükuti’nin Menemen belediye başkanlığı yaptığı sırada yönetimde birlikte olduğu bilinen Hayımoğlu Yahudi Jozef, Erbilli Şeyh Esad’ın oğlu Mehmet Ali ve 37 kişi de daha sonra idam edilir.
Nakşibendi Şeyhi Esad Efendi ise ilerlemiş yaşından dolayı 24 yıla hapse mahkûm edilir, daha sonra tutuklu bulunduğu sırada hastalığından dolayı ölür. Şeyh Esat ve tarikatının amacı Cumhuriyet kayıtlarına, “Hükümeti yıkmak, ATATÜRK ilke ve inkılaplarına aykırı olarak saltanat ve şeriatı getirmek, tekke ve zaviyeleri açmak, şapkayı yasaklayıp yeniden fesin kullanılmasını” sağlamak olarak geçer.
Menemen isyanını, Giritli Hüsnü Bey’in Türk Milletine ve Cumhuriyete karşı düşmanlığı sonucu Yunanistan’a gittikten sonra oradan idare ettiği yazılıdır.
Olayların tertipleyicileri arasında bulunan nakşibendi tarikatı lideri Erbilli Şeyh Esat, işgal döneminin Manisa Valisi Giritli Hüsnüyadis 1922’de Yunanistan’a yerleşir ve onun kardeş çocuğu Giritli Derviş Mehmet, Menemen Belediye Başkanı Şeyh Sükuti ve akın akın Manisa’dan Menemene gelen diğerleri de müslümanlığı bırakıp hıristiyanlık dinine geçerler.
Böylece vatan hainlikleri de tescillenmiş olur. Halkımızı ''Din elden gidiyor'' diye kışkırtan ve Atatürk'ü deccal ilan eden soytarılar işgal yıllarında Yunana kurşun sıkmadıkları gibi genç bir Türk askerinin kafasını bağ testeresi ile tereddüt etmeden kestikleri için
onları asla unutmamamız lazımdır.
(Kaynak: Önce Vatan)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder