16 Aralık 2011 Cuma

AĞUSTOS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 8

 
KİTABIN ADI
Azerbaycan
Azerbaycan’ın Yeniden Doğuş Sürecinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
KİTABIN YAZARI
Bilal N. Şimşir
KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Bilgi Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI
2011
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI
739  sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10 
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10 YORUM:
Ağustos ayında okuyup tanıtacağım son kitap.
Değerli araştırmacı ve yazar Bilal N. Şimşir’in son kitabı, tek millet ve iki devlet olduğumuz, Azerbaycan’ın yakın tarihi. 20.yy başlarında kurulan ilk bağımsız Azerbaycan ve Mehmet Emin Resulzade ile başlayan kitap, 1990 başlarında diğer Türki cumhuriyetler gibi bağımsızlığını kazanan Azebaycan’ın sancılı yıllarını anlatan kitap tam bir yakın tarihi bilgi deposu.
Sayın Şimşir’in henüz görevli olduğu günleredeki canlı anıları bu kitapta yer alıyor. Bir devletin doğuşunun satır satır anlatılması, “tarih yazılırken uyuyamam” diyen yazarın anlattığı kadar etkileyici konulara sahip.
Çoğu satır aralarında ya da gazete manşetlerinde kalan birbirine bağlı bir çok olayı sürükleyici biçimde anlatan değerli yazarın kitabı, Türk olduğunu hissedenler için önemli bir başucu ve referans kitabı. İlgilenenlerin mutlaka okuması dileğiyle

Dr. Bilâl N. Şimşir, Büyükelçi, tarihçi ve araştırmacı yazar. 1933 yılında Bulgaristan'da doğdu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'hin diplomasi şubesinden mezun oldu. Aynı fakültenin Diplomasi Tarihi Kürsüsü'nde iki buçuk yıl kadar asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 öncesinin tedirginliği içinde, Mart 1960'ta akademik kariyerinden ayrılarak Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Paris, Şam, Lahey Büyükelçiliklerinde başkâtip ve müsteşar, Londra'da maiyette Başkonsolos; merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve iki dönem genel müdür olarak görev yaptı. Büyükelçi olarak Arnavutluk'ta, Çin'de, Avustralya'da ve Güney Pasifik ülkelerinde Türkiye'yi temsil etti.
Dr. Şimşir, Sovyetler Birliği'nin ve eski Yugoslavya'nın dağılması süreçlerinin yaşandığı 1990'h yıllarda, Dışişleri Bakanlığı'nda beş yıl boyunca bu bölgelerden de sorumlu siyasî işer genel müdürüydü. Yeni bağımsızlığına kavuşan ülkeler hakkında izlenecek Türk dış politikasının oluşmasında ve uygulanmasında aktif görev üstlendi. Örneğin yeni Türk cumhuriyetlerinin ilk önce Türkiye tarafından tanınmasında ve oralarda en önce Türkiye Büyükelçiliklerinin açılmasında etkin rol oynadı. Dışişleri Bakanlığı kadrosunda 38 yıl, devlet hizmetinde fiilen 41 küsur yıl hizmet verdikten sonra 1998'de emekli oldu ve Ankara'ya yerleşti. Şimşir, üniversitelerde ders vermek, bazı kuruluşlara danışmanlık yapmak gibi çeşitli cazip iş tekliflerini, emeklilik yıllarını bilimsel çalışmalara hasretmek istediğini bildirerek teşekkürle geri çevirdi. Halen bilimsel çalışmaların, kitap ve makale yayınlarını sürdürmektedir.
Dr. Şimşir, 1976 yılında Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine, daha sonra da Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi. Atatürk tarafından kurulmuş olan bu kurumların 1980'lerde statülerinin değiştirilmesi ve bir kişinin her iki kuruma birden üye olamayacağı kuralının getirilmesi üzerine Şimşir'in Türk Dil Kurumu üyeliği sona erdiyse de Türk Tarih Kurumu üyeliği o tarihten sonra da devam etti. İngiliz, Fransız, Amerikan ve Osmanlı-Türk arşivlerinde derin araştırmalar yapmış, on binlerce belge toplamış olan Şimşir, kendi imkânlarıyla bir mikrofilm arşiv sistemi kurmuş ve gezginci mesleğine rağmen bilimsel çalışmalarına ara vermeksizin devam edebilmiş ve çok yoğun yayın yapmış bir tarihçi ve yazardır. Bugüne kadar 71 cilt kitap ve 200 kadar bilimsel makale yayımlamıştır. Kendisinin İngiltere, Hollanda, Pakistan ve Macaristan'da da dört kitabı yayımlanmıştır. Şimşir, Atatürk üzerine en fazla eser vermiş olan tarihçilerden biridir: Atatürk konusunda altı ciltlik (tamamı 8 ciltlik) İngiliz Belgelerinde Atatürk ve dört ciltlik Atatürk ve Yabana Devlet Başkanları gibi birçok büyük esere imza atmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder