10 Şubat 2011 Perşembe

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN VERDİĞİ SÜRENİN BİTİMİNE 15 AY KALDI

Bugün hem bir hukukçu ve hem de bir apartman yöneticisi olarak tüm blog arkadaşlarıma bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Yasa koyucu tarafından 18.4.2007 tarihinde 5627 kanun numarası ile “Enerji Verimliliği Kanunu” çıkarıldı. Bu kanun Resmi Gazetenin 2.5.2007 tarihli 26510 sayılı nüshasında da yayınlandı.


Bu kanunun önemi ne?


Bilindiği gibi ortak ısıtma sistemine sahip binalarda önemli sorunlardan birisi, yakıtınız ne olursa olsun, dairelerin iyi ısınması ve az ödedim, çok ödüyorum kavgasıdır. Bu sorun kat maliklerini birbirine düşürdüğü gibi yöneticileri de her zaman geren konulardan biridir.
Bu kanun ile, kabaca ifade etmem gerekirse her dairede var olan her kalorifer ünitesine bir adet ısı ölçer ile daire girişine bir ısı ölçerden oluşan bir sistem takılacaktır. Bu sistemin kurulmasından sonra her dairenin kullandığı kalorifer ısısı, sistemi kuran şirket tarafından her ay okunarak yöneticiye iletilecek ve yönetici tarafından her daireye okunan ısınma değeri bildirilerek ödenmesi istenecektir.


Bu sistemde ısı ölçer mekanizması en düşük 15 C’de kalacak şekilde ayarlandıktan sonra dileyen daire kullanıcısı tarafından istenen sıcaklığa yükseltilebilecektir. Sonuçta çok ısınan çok ödeyecek, tasarruf etmek isteyen de en düşükte sabit tutabilecektir.

15 C’nin altına düşürülmemesinin mantığı, kaloriferlerin tümden kapatılarak alt ve üst dairelerin ısı kaybetmesinin önüne geçilmesi olduğu gibi bu yolla, kaloriferin %30 oranındaki asgari harcamasına dairelerin eşit katılımını sağlamak ve bunun üzerindeki ısınmayı daire sakinlerinin isteğine bırakmak. Oldukça adil görünüyor.
Şimdi gelelim bu yazıyı ve hatırlatmayı yapmamın sebebine;
İlgili kanun 7. maddesinde sistemin nasıl olacağını anlatıyor;
Uygulamalar
MADDE 7 – (1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir.
...
c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
Yasa bu işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin bir uygulama yönetmeliği yapılması öngörüyor. Bu yönetmelik, Resmi Gazetenin 25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Burada sistemin nasıl ve hangi cihazlarla kurulacağına ilişkin ayrıntılı anlatımlar var.
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılmakta olan binalarda bu sistemin uygulanmasına geçilmesine rağmen, uyumun sağlanması açısından eski binalarda 5 yıllık bir geçiş süresi verildi.


Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sınırları sağlama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on yıl süreyle uygulanmaz.
(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınırları sağlama şartı aranmaz.
Kanunun yayımı tarihi itibariyle bu süre 2.5.2012’de sona erecektir. Peki kanunun verdiği bu süre içerisinde ortak ısıtmalı binalarda ortak ısınma sistemi öngörülen sisteme uydurulmazsa ne olacak? Yanıtını yine kanundan alıntılayalım.

İdarî yaptırımlar ve uygulama

MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
...
8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Görüldüğü gibi haylı sıkıntı yaşatacak bir ceza gündemde. Henüz önümüzde 15 aylık bir süre varken blog dostlarımı uyarmak istiyorum. Bu arada kalorifer ünitesi başına, daire maliklerine düşen masrafın yaklaşık 100 TL olduğunu duydum. Herkese kolay gelsin diyorum.

3 yorum:

 1. İyi bir şeymiş gibi görünüyor. Ancak birilerine ceza verme, birilerine de karlı bir satış yolu şekline döner mi ki?

  YanıtlaSil
 2. Sevgili aysema,
  Ne yazık ki kuşku duyduğunuz şeyler hep ülkemizde gerçekleşiyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde korkarım gene (sadece) birileri kazanabilir. Sevgiler.

  YanıtlaSil
 3. ALDIĞI EMEKLİ MAAŞINLA ZOR GEÇİNEN EMEKLİ VATANDAŞ NE YAPACAK DİŞİNDEN ARTIRARAK ALDIĞI EVİNİ MANTOLAMADI DİYE KARARLAR GEREĞİ İCRALARAMI DÜŞECEK .ÖNCE MAAŞLARI AVRUPA STANDARDINA GETİRİN SONRA AVRUPAYA UYDURUN BİZLERİ HEY KANUN KOYUCULAR DUYURULUR

  YanıtlaSil