20 Eylül 2010 Pazartesi

AĞUSTOS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 5KİTABIN ADI : Karşılaşma Karşılaştırma – Dinler Tarihi araştırmaları
KİTABIN YAZARI : Philippe Borgeaud
KİTABIN ÇEVİRMENİ : Mehmet Emin Özcan
KİTABIN YAYINEVİ : Dost Kitabevi
KİTABIN BASKI YILI : 1999
KİTABIN BASKI SAYISI : 1. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI : 181 sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ : 10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ : 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ : 10/10
YORUM : “Laik” bakış açısıyla, dinler tarihi ya da karşılaştırmalı dinler tarihi 19. yy. da şekillenmiş yeni bir toplumsal tarih dalıdır.
Hıristiyanlığın 16. yy da geçirdiği reform sonrası, aydınların edinmeye başladığı “laik” bakış açısı, zaman içerisinde kendisini, dinin kökenlerini araştırmaya, çelişkileri vurgulamaya ve dinler arası ilişkileri araştırmaya yön vermesiyle insanın düşünce yapısına yeni boyutlar ve bakış açıları katmıştır.
Değerli bilim adamı P. Borgeaud bu kısa araştırmasında, bu dalın kült isimleri Lafitau, Bachofen ve Mircea Eliade’dan yaptığı alıntılarla –meraklısına- çok ilginç bakış açıları sunmakta ve polemikler getirmektedir.
Bu dala ilgi duyanlar için kitabın içerik şemasını vereyim;
I.Dinler Tarihi Kuramı ve Uygulamalar
- Dinler Tarihinde Karşılaştırma Sorunu
- Kutsal/Dindışı Çifti
- Dinsel Belleğe Antropolojik Bir Yaklaşım
- Simgesel İşletici Olarak Hayvan
II.Mit ve Tarih
- Mitin Belleği ile Tarihin Unutkanlığı
- Tarihte Mit: Roma Taslağı
- Mircea Eliade’de Mit ve Tarih
III.Bir Bilimsel Mitin Eleştirisi
- Dişil Yunan Sitesi
- Lafitau’dan Bachofen’e Anaerki Düşüncesinin Doğuşu
- J.J. Bachofen’de Dionysos Babalığı ile Apollon Babalığı
İçeriği itibariyle kolay okunur bir kitap değil. Özellikle metinde geçen konularda alt yapı bilgiler olmadığı takdirde ikinci sayfada kitabı bırakmanız olası.
Sadece meraklısına, dinler tarihi ve mitolojiden hoşlananlara önereceğim.

Halen Cenevre Üniversitesi’nde dinler tarihi dersleri veren Philippe Borgeaud, öncelikle bir Antikçağ dinleri tarihi uzmanıdır. Tanrı Pan üzerine yaptığı çalışma, alanının en yetkin araştırması olarak bilinmektedir. Birçok dile çevrilen bu kitap ilk kez 1979 yılında yayımlanmıştır (Recherches sur le dieu Pan, Institut Suisse de Rome, Biblioteca Helvetica Romana XVII). Doktora tezini Cenevre ve Chicago üniversitelerinde tamamlayan Borgeaud, buralarda Mircea Eliade, Arnaldo Momigliano gibi uzmanlarla çalışmıştır. Çeşitli ortak kitaplara (Encyclopedia of Religions, Dictionnaire des Mythologies, I Greci vb.) katkıda bulunan Borgeaud, dinler tarihinin tarihi üzerine birçok makale kaleme almış, bu alana dallararası bir mercekten bakmaya çalışmıştır. Bir yandan kavram çiftleri (kutsal/dindışı; temiz/kirli; insan/hayvan) üzerine çalışırken, diğer yandan da Robertson Smith’le başlayıp Durkheim’dan geçip Lévi-Strauss’a varan çizgiyi incelemeye çalışan Borgeaud’nun son kitabı, Antikçağ’da Tanrıların Anası olarak adlandırılan tanrıça (Kibele) ve kültünün etkileri üzerinedir (La Mère des dieux, Seuil, 1997). Philippe Borgeaud çeşitli kurumlarda dersler vermiştir: Chicago, Princeton üniversiteleri, EHESS, Fondazione San Carlo vb.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder