6 Mayıs 2013 Pazartesi

YARATICI ZEKANIN GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN STRATEJİLER

1. PROBLEMLERE ÇOK FARKLI AÇILARDAN BAK VE HİÇ KİMSENİN KULLANMADIĞI BİR YÖNTEM BUL. 

Leonardo da Vinci problemin şekli hakkında bilgi edinmeye, onu farklı birçok şekilde yeniden nasıl yapılandıracağını düşünmekle başlanacağına inanırdı. O probleme ilk baktığı yolun çok önyargılı olduğuna inanırdı. Genellikle, problem kendi kendini yapılandırır ve yeni bir şekil alır.

2. KAFANDA CANLANDIR!

Einstein problem üzerinde düşünürken, mümkün olduğu kadar çok yolla konuyu formüle etmeyi çok önemli bulurdu. O çözümleri kafasında canlandırır ve kelime ve rakamların düşünme aşamasında o kadar önemli rol oynamadığına inanırdı.

3. ÜRET! DAHİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ ÜRETKENLİKTİR.

Thomas Edison’un 1,093 patenti vardı. O üretkenliği kendine ve asistanlarına düşünce kotası vererek garantiledi. Tarihten bugüne 2,036 bilim adamı arasından yapılan araştırmada, California Üniversitesinden Dean Keith, en çok saygı gören bilim adamlarının iyi işleri kadar “başarısız” işler de yapmış olduğunu buldu. Onlar mükemmele ulaşmak için başarısız olmaktan veya vasat üretimden korkmadılar.
 4. ALIŞILMAMIŞ KOMBİNASYONLAR YAP. 

Ne kadar uygunsuz ve alışılmamış olduğunu önemsemeksizin, fikirleri, şekilleri ve düşünceleri farklı kombinasyonlarda tekrar tekrar birleştir.

Modern genetik bilimin temellerini oluşturan kalıtım kanunları, matematiği ve biyolojiyi birlikte kullanan, Avusturyalı rahip Gregor Mendel tarafından bulundu.

5. FORM İLİŞKİLERİ; BİRBİRİNE BENZEMEYEN NESNELER ARASINDA İLİŞKİ KUR.
Da Vinci çanın sesi ve taşın durgun suda yarattığı dalgayı ilişkilendirmeye çalıştı. Bu ona sesin dalga şeklinde haraket ettiği fikrini verdi. Samuel Morse atlar için değişim istasyonlarını izlerken, telgraf sinyali için röle istasyonu keşfetti.

6. ZITLIKLARI DÜŞÜN.
Fizikçi Niels Bohr zıtlıklar bir arada tutulursa, düşüncenin askıya alınabileceğine ve aklın yeni bir seviyeye yükseleceğine inanırdı. Işığı hem parçacık hem de dalga olarak düşünebilme yeteneği, onun tamamlayıcı prensipleri bulmasını sağladı. Düşünceyi/mantığı askıya almak aklın yeni bir form yaratmasına izin verebilir.


7. MECAZİ DÜŞÜN. 

Aristo mecazın bir dahilik işareti olduğunu düşünürdü. O varlığın iki ayrı özelliği arasında benzerliği fark edebilen ve bunları birbirine ilişkilendirebilen kişinin özel yetenekleri olan bir insan olduğuna inanırdı.

8. KENDİNİ ŞANSA HAZIRLA.

Ne zaman bir şey yapmaya teşebbüs etsek ve başaramazsak, başka bir şeyler yapmanın eşiğine geliriz. Bu yaratıcı kazancın ilk adımıdır. Başarısızlık verimli olabilir eğer biz onun sadece verimsiz bir sonuç olduğuna odaklanmazsak. Onun yerine, başka sonuçlara ulaşmak için işlemi, bileşenleri ve onları nasıl değiştireceğini incele: “Neden başarısız oldum” diye sorma, onun yerine “Ne yaptım?”diye sor.


Alıntı : http://www.gelecegindahileriyiz.com/yaratici-zekanin-gucunu-arttirmak-icin-aristotle-ve-einstein-kullandigi-stratejiler/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder