13 Temmuz 2012 Cuma

HAZİRAN AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 3

KİTABIN ADI : Esat Paşa – Çanakkale Savaşı Hatıraları

KİTABIN YAZARI : (Yayına hazırlayanlar) İhsan Ilgar – Nurer Uğurlu
KİTABIN ÇEVİRMENİ
KİTABIN YAYINEVİ : Örgün Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI : 2004
KİTABIN BASKI SAYISI : 2. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI : 541 sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ : 9/10 (Dizgi hataları var)
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ : 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ : 8/10

YORUM:
Kitabın adından, yayının Esat Paşa’nın anıları olduğu gibi izlenim vermesine rağmen, yayına hazırlayanlar, Esat Paşa’nın anılarını çıkış noktası olarak almalarına rağmen anılar, konu içinde alıntılar biçiminde yer alıyor. Bu durumda kitabın 1. elden kaynak niteliği zedelenmiş vaziyette. Anıların ne derece özgün olduğu da şüpheli.
Kitaba ek olarak Esat Paşa ve kardeşi Vehip Paşa’nın biyografileri ile Cemil Conk ve Mustafa Kemal’in Çanakkale hatıraları da eklenmiş.
Eser toplama yayın biçiminde olduğundan daha çok, konuya ilişkin detay bilgisi eksik olan okura bilgi vermek yönünde bir özelliği var.
Takdir sayın okuyucunun.

Mehmet Esat Bülkat veya Esat Paşa (d. 18 Ekim 1862, Yanya - ö. 2 Kasım 1952 İstanbul) Balkan Savaşları sırasında Yanya'da gösterdiği müdafaa ve direnişi ile tanınan Esat Paşa, Çanakkale Savaşı'nda büyük kahramanlık göstermiş; düşman kuvvetlerinin boğazı geçip İstanbul'a varmasını önleyen kumandanlardan biri olmuştur.


1862'de Yanya'da dünyaya geldi. Babası, Yanya belediye başkanlarından Mehmet Emin Efendi'dir.

1890'da kurmay yüzbaşı olarak Erkan-ı Harbiye Mektebini bitirdi. Aynı yıl Almanya'ya giderek burada askeri görevlerde bulundu. Temmuz 1893'de Kıdemli Yüzbaşı olarak İstanbul'a döndü. 5 Kasım 1893'de Binbaşı oldu ve Osmanlı Ordusu'nu düzenlemekle görevli Goltz Paşa'nın yardımcılığına atandı.

Yanya'nın Yunanlara teslimi, Yunanistan Krallığı veliahtı Konstantin'e kılıçı teslim eden Esat Paşa (21 Şubat 1913)

Osmanlı-Yunan Savaşı çıkınca 18 Nisan 1897'de Yanya Kolordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. Burada gösterdiği başarıdan dolayı 31 Ocak 1898'de rütbesi albaylığa yükseldi.

1899'da Harbiye Mektebinin ders nazırlığına, daha sonra da kurmay başkanlığına atandı. Harbiye mektebindeki hizmetlerinden dolayı 27 Kasım 1902'de Mirlivalığa (tuğgeneral) ve 17 Ocak 1906'da Ferikliğe (tümgeneral) yükseltildi.

15 Temmuz 1907'de Selanik'teki 3. Ordu Komutan Yardımcılığına getirildi.

1911'de Gelibolu'da 5. Nizamiye Tümeni, çok geçmeden de Tekirdağ'da 2. Kolordu ve 12 Temmuz 1911'de İşkodra Müretteb Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

İtalya'nın savaş ilan etmesi üzerine 16 Eylül 1911'de Yanya Bağımsız Tümen Komutanı ve seferberlik projesi gereği olarak 10 Ekim 1911'de Yanya Kolordusu komutanı oldu. Balkan Savaşları'nda 5 Mart 1913'e kadar Yanya ve civarını üstün düşman kuvvetlerine karşı savunarak büyük bir kahramanlık gösterdi.

16 Ocak 1913'de Tekirdağ'da 3. Kolordu Komutanlığına ve I. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadasında 3. Kolordu ve Arıburnu Kuzey Grubu Komutanlığına atandı. Burada Çanakkale Boğazı'nın kilidi sayılan Conkbayırı'nı düşman kuvvetlerine karşı büyük fedakarlıklara katlanarak savundu. Çanakkale'deki hizmetlerine ödül olarak 15 Eylül 1915'de Tümgeneralliğe yükseltildi.

Goltz Paşanın Bağdat Komutanlığı'na gitmesi üzerine 3 Kasım'da 1. Ordu Komutanlığına atandı. Almanya'nın Doğu ve Batı cephelerini görmek üzere 1917'de Berlin'e gitti ve burada incelemelerde bulundu.

Yurda dönünce 21 Şubat 1918'de Bandırma'da 5. Ordu Komutanlığı'na ve 22 Haziran'da Batum'da 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Bundan sonra 2. Ordu Genel Müfettişliği'nden 22 Kasım 1919'da emekliğe ayrıldı. Hulusi Salih Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı görevinde bulundu.

"Çanakkale Hatıraları" (4 cilt) ve "1912-1913 Balkan Harbi" adlı iki eseri vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder