12 Temmuz 2012 Perşembe

BUNLAR KURAN'DA = DİNDE YOK

1- Kuran'ın tek başına yetersiz olduğu iddiası

2- Hadislerin dinin kaynağı olması
3- Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi
4- Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması
5- Mezhepleri dinle eşitlemek
6- Kuran'ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak
7- Kuran'ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek
8- Peygamber'in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması
9- Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması
10- Peygamberleri yarıştırma, Peygamberimizi en üstün Peygamber ilan etmek
11- Peygamberimizin, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak
12- Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek
13- Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak
14- Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak
15- Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar
16- Bir tek Sünnilerin veya bir tek Şiilerin Cennetlik olduğunu iddia etmek

17- Yahudi ve Hıristiyanların hepsini Cehennemlik ilan etmek

18- Dine Arap geleneklerini sokmak
19- Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak
20- Kuran dışında Peygamber'in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak
21- Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak
22- Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak
23- Hanefilik diye bir mezhep
24- Şafilik diye bir mezhep
25- Hanbelilik diye bir mezhep
26- Malikilik diye bir mezhep
27- Caferilik diye bir mezhep
28- Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep
29- Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep
30- Mecelle diye bir kaynak
31- Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak
32- Bilim düşmanlığı
33- Sanat düşmanlığı
34- Buhari diye bir hadis kitabına uymak
35- Müslim diye bir hadis kitabına uymak
36- Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak
37- Peygamberimizin dışında dinimizin kutsal kişileri
38- Sahabelerin (Peygamberimizi gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası
39- Başörtüsü takmak
40- Peçe takmak
41- Haremlik-selamlık uygulaması
42- Kadının tek başına seyahat edememesi
43- Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi
44- Allah'tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası
45- Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
46- Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
47- Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
48- Kadının Cuma namazını kılmaması
49- Kadının aybaşılı iken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi
50- Kadınları çarşaf, pardösü gibi üniformalarla örtmek

51- Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı

52- Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı
53- Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması
54- Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması
55- Kadınların çoğunun Cehennemlik olması
56- Kadınların şerli olması
57- Kadınların eksik akıllı olması
58- Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak
59- Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu
60- Kadınların makyaj yapamayacağı
61- Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması
62- Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması
63- Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması
64- Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması
65- Zina edenin taşlanarak öldürülmesi
66- Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu
67- Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar
68- Erkeklerin altın takmasının haram olması
69- Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması
70- Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak olusu
71- Heykel yasağı
72- Resim yasağı
73- Satrancın yasak oluşu
74- Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar
75- Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması
76- At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması
77- Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi
78- Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması
79- Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı
80- Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği
81- Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı
82- Mastürbasyonun yasaklanması
83- Doğum kontrolünün yasaklanması
84- Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştamalla yıkanmak gerektiği
85- Erkeklerin sünnet olması
86- Kadınların sünnet olması
87- Sakal bırakmanın sevaplığı
88- Sakal kesmenin haram olması
89- Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama
90- Saçları yağlamanın sevaplığı
91- Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı
92- Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı
93- Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması
94- Yer yatağında yatmak
95- Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek

96- Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97- Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak
98- Oturarak küçük tuvalet yapmak
99- Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması
100- Sol elle yenenleri şeytanın yemesi
101- Sarık sarmak
102- Misvak kullanmak
103- Cübbe giymek
104- Entari giymek
105- Şalvar giymek
106- Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak
107- Sarı, kırmızı renkler giymemek
108- Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak
109- Yemeği yer sofrasında yemek
110- Yemeği aynı kaptan yemek
111- Elle, üç parmakla yemek
112- Suyu üç yudumda içmek
113- Suyu oturarak içmek
114- Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak
115- Alkollü koku sürmemek
116- Kolonya kullanmamak
117- Kara köpekleri öldürmek
118- Köpekleri eve sokmayı yasaklamak
119- Geceleri aynaları kapamak
120- Kuran'la veya Kuransız büyü yapmak
121- Muska yazmak, taşımak
122- Kuran'ı üfürük kitabı gibi kullanmak
123- Islık çalmanın şeytan işi olması
124- Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek
125- Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak
126- Ramazan ve Kurban bayramları
127- Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek
128- Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek
129- Mevlit
130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak
131- Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi
132- Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üze¬rinde sıratın geçileceği izahları
133- Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması
134- Ölünün yerine oruç tutmak
135- Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek
136- Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması
137- Kıyametin saati hakkında açıklamalar
138- Mehdi
139- Deccal
140- Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu
141- İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği
142- Yecüc ve Mecüc'ün Türkler olması
143- Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek
144- Yecüc ve Mecüc'ün yerin altında bir karışlık adamlar olması
145- Kuran'da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak
146- Kuran'da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak
147- Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek
148- Namazı kadının kıldıramaması
149- Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği
150- Fatiha Suresi'ni her rekatta okumayı farzlaştırmak
151- Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak
152- Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi
153- Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek
154- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek
155- Teravih namazı, bayram namazı
156- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek
157- Hacda şeytan taşlamak
158- Kurban bayramında kurban kesmek
159- Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi
160- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

161- Zekata 1/40'lık ölçü getirmek

162- Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme
163- Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası
164- Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası
165- Abdestin sırasını farzlaştırma
166- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma
167- Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği
168- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek
169- Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması
170- Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması
171- Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması
172- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması
173- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması
174- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması
175- Dünya'nın öküz ve balık üstünde olduğu
176- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu
177- Ay'a gidilemeyeceği
178- Güneş'in batışının, Güneş'in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması
179- Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay'ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması
180- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası
181- Cebrail'in 600 kanadına ilişkin açıklamalar
182- Allah'ın Cennette baldırını açması
183- Allah'ın Peygamber'in sırtına dokunması
184- Allah'ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması
185- Allah'ın Peygamber'le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakte indirmeye razı olduğu
186- Halifelik müessesesi
187- Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması
188- Cami imamı, müezzini gibi sınıflar
189- Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak
190- Darül harp iddiasıyla terör yapmak
191- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek
192- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek
193- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme
194- Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak
195- Müslümanlığı bırakanları öldürmek
196- Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak
197- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak
198- İçki içenleri dövmek
199- Baskıyla dini yaşatmak
200- Dinimize İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak

(Kaynak. Önce Vatan)

19 yorum:

 1. Eee ne var Kur'ân-ı Kerîm'de o zaman?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Recep bey,
   Demek ki bugüne kadar Kuran'ı (Türkçe mealini) okumadınız ki bunca şaşırdınız! Yüzyıllardır din bezirganlarının dini ne hale getirdiği ortada.

   Sil
  2. Merak etmeyin ben çok okudum. Arapça da bilirim zaten. Ben size soruyorum işte siz okuduysanız Türkçesini, yukarıdakiler yoksa ne var Kur'ân-ı Kerîm'de?

   Sil
  3. Recep bey,
   İsminiz dışında blog bilgilerinizi gizlemişsiniz. İsminizin doğru olduğuna inanarak soruyorum o halde, madem kuranı ve hele arapçayı biliyorum dediğinize göre, yukarıda yazılı olanlardan hangisinin kuranda hangi surede yada ayette yer aldığını iddia ediyorsunuz? Cevabınızı ilgiyle bekleyeceğim.(Cevabınıza göre öğrenmiş de olacağım)

   Sil
  4. Buna cevap vermeden önce size bir soru soracağım. Şu cümleden siz ne anlıyorsunuz?
   "Hava çok soğuk olduğu için Ali hemen kalktı ve sobayı yaktı."

   Cevabınıza göre cevap vereceğim...

   Sil
  5. Recep bey,
   burada sizinle herhangi bir dini tartışma içinde değilim. Neyi bilip neyi bilmediğiniz de beni çok ilgilendirmiyor. Türkçede metinler ayrıca yorum yapılamayacak denli açıktır. Kuran, arapça indiği için Türkçe'ye meali çevrilmektedir. Eğer eleştirmek ve bahsi geçen ifadelerin birisi yada bazısı Kuran mealinde var diyorsanız elbette bilginizden bizde istifade ederiz. Yok ise lafı uzatmanıza gerek yoktur. Var diyor iseniz var dediğiniz maddeyi yazının sahibine ileteceğimden kuşku duymayın!

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  7. Siz, önce tartışmayı öğrenin, ondan sonra böyle kutsal kitapları tartışma konusu yapın.

   Sorduğum soruya cevap vermeden celalleniyorsunuz hemen.

   Merak etmeyin benim göstereceğim deliller yazının sahibine de sizlere de fazlasıyla gösterilmiştir zaten. Art niyetli olanlara peygamberimizin kelamları tesir etmemiş ki bizim dediklerimiz tesir etsin.

   Lafı daha da uzatmayacağım zaten. Bundan sonra yorum da yapmam tartışma kültürü olmayan birinin yazısına.

   Sil
 2. Bizim yaptığımız çekilişler hakkında bir bilgi var mı peki Kur'an'da Mehmet Bey?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kimliğini gizleyen alaycı hayadan yoksunlara ancak hak ettikleri cevap verilir. İnsanlara bedava birşeyler vererek istismarın dinen mümkün olup olmadığını anlayacak idrakiniz yok ise ne benim ne de kutsal kitabın size faydası olabilir, sayın "Bedava yaşatıyoruz"!

   Sil
  2. Sizin dünya görüşleriniz farklı. Hediye etmeyi bile istismar sayıyorsunuz. Sizinle tartışmak istemiyoruz artık daha fazla.

   İyi günler...

   Sil
 3. ''Muallimsiz bir kitap kağıt yığınından ibarettir''
  Sizce Kuran nasıl indi ve insanlığa öğretildi? Peygamberlerin görevi nedir?...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selahattin bey,
   Tırnak içindeki söz kime aittir bilmiyorum. Ancak çok doğru bir söz olduğunu sanmıyorum. Neyse bu konumuz dışı. Siz de diğer bazı yorumcular gibi sorular soruyorsunuz. Fakat biz yazılanların yanlışlığına dair eleştiri bekliyoruz. Kitaba yorum katarsanız kitabın müellifinin görüşlerinden gittikçe uzaklaşırsınız. Ben, "Karamazov Kardeşler"i yorumlamaya kalkarsam, yazarın görüşlerinden uzaklaşmış olmazmıyım?

   Sil
 4. Bu saçma yazının sahibi kim?
  Ne hakla Kuran'da olan ve olmayanlar hakkında ahkam kesiyor?
  İlmî delil getirmiş mi?
  Hepsi boş laf!
  Kopyala yapıştır donkişotları!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Enise hanım,
   Önyargılı yaklaşmayın lütfen, yazar oturmuş 200 tane Kuran içinde olmayan olgu belirlemiş. "Boş laf" diyerek geçirtirmektense, eğer konuda yetkin bilginiz varsa aksini sure ve ayetlerle ortaya koyun! Bağnazlığı önlemenin yolu önce şüpheden sonra araştırmaktan geçer inanın! kimbilir araştırınca ne bilgiler edinirsiniz.

   Sil
 5. Peki Kuranda ırkçılık mı var o zaman Ne mutlu türküm diyene sözü neyin nesi. sen dersenki ne mutlu türküm diyene başkasıda der ne mutlu kürdüm diyene, veya ne mutlu lazım diyene ,veya ne mutlu çerkezim diyene..

  YanıtlaSil
 6. Yazdığın birçok şeye katılmakla beraber. Bazılarında yanlışlık olduğu kanısındayım. İslam akıl dinidir.
  Mesela, cünüp iken gusül abdesti almak zorundayız. Kadınlarada hayız bitince gusül almaları kuranda emredilmiş, yani bu durum bir nevi cünüplük gibi bir pis durum olarak nitelenmiş. Cünüpken namaz kılıp camiye gidebilirmisin, gidemezsin, demekki kadının bu durumda kuran okumaması, camiye gitmemesi, namaz kılmaması gerektiği sonucuna varıyorum.
  Şunuda belirteyim özellikle mezhepler konusunda sana katılıyorum, mezhepler dini bölmüşlerdir, peygamberimizin mezhebi var mıydı? Bizim tek doğrumuz var, kuran, yolumuz kuran yolu olmalı, kuranı okumayıp başkasının kuran yorumuna göre hareket edersek onun düştüğü yanlışlara düşeriz, Rabbim sormazmı sana akıl vermedim mi, neden onu izledin, kuranı izlemedin diye? Kuranda demiyormu, "biz atalarımızın dininden dönmeyiz dediler, hadi ataları yanlış yoldaydıysa" diye?

  YanıtlaSil
 7. tipik bir masonik görüş paylaşımı başka bir şey değil .......!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Reddederken, bence daha ayağı yere basan ve geçerli cevaplar bulmak gerekmiyor mu?
   sonuçta sizinki de bir yorumdur ve saydı duyuyorum.(Bu soruların insanı düşündürmek için olduğunu unutmayın)

   Sil