14 Haziran 2017 Çarşamba

ERİC K. WALLİS

1968 doğumlu Amerikalı ressam, resim sanatının son dönem önemli sanatçılarından birisi. Resim tarzı olarak “Empresyonist Figüratif” tarzı benimseyen ressamın çok sayıda sanat galerisinde resimleri bulunmaktadır
 (İzlenimcilik, olarak Türkçeleştirebileceğimiz Empresyonizm, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. 
Plastik sanatlarda kullanılan figüratif deyimi , soyut anlatımın karşıtı olan, doğada var olan görüntü ve nesneleri konu edinen anlatım biçimidir. Ölü doğa, çıplak, manzara, portre, tarihî resim ve tür resmini içerdiği gibi gerçekçi olmayan ancak gerçek nesneleri kullanan resim türleri için de kullanılır. Resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı. Soyut yada nonfigüratif sanata karşıt bir yönelimdir.)
Eric, babası Kent R. Wallis ile yedi yaşındayken yağlı boya resim çalışmalarına başlar. Birlikte doğada yürüyüş ve trekking yaparken doğa sahneleri konusunda uzmanlaşır. Genç yaşta olgun bir resim tekniğine sahip olur.
Okul yıllarında ardı ardına ödüller kazanır. Tarzını empresyonist çizgiye taşır. Renk ve doku üzerinde durur. Caz müziğine ilgisi müzikal yeteneklerini geliştirir. Utah State Üniversitesi’nden müzik bursu kazanır. Yerel bir okulda vurmalı çalgılar konusunda dersler verir. Bir süre sonra tekrar resme döner. Olağanüstü bir figüratif sanatçı olan Adrian Van Suchtelen ile çalışır. Glen Edwards’ın etkisinde empresyonizme yönelir.
 Ressamımız 1992’de resimde BFA (Güzel Sanatlar lisansı) derecesi alır. 
1990’da profesyonel sanat kariyerine başlar. Arizona Scottsdale Sanat Galerisinde uzun dönem sergileri olur.
Resimlerinde kendini bulmaya çalıştı. Manzara çalışmalarının yanı sıra –mecazi anlamda- ruhsal huzurunu devam ettirebilmek için yaşamını resme adar.
 Resimleri giderek genişleyen bir izleyici kitlesine ulaşıyor.
Değerli ressamın eserleri Gaithersburg Maryland'daki Doğu Meets West gösteri merkezi, Richland Washington'daki Tri-Cities Art Show’da , Prescott Arizona'daki Phippen Müzesi Sanat Fuarı ve Scottsdale Arizona'daki Güzel Sanatlar Kutlamalarında yer almaya devam ediyor.  
Sanatçının kişisel sergilerinin sayısı 20’yi aşmış durumda.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder