15 Eylül 2014 Pazartesi

MİLLETLERİN AKRABALIĞI

National Geographic ve IBM işbirliği ile 2005 yılında  uzun soluklu bir genetik antropoloji çalışması başlatılmıştı.  Kısaca “NG Genom Projesi” olarak adlandırılan bu mega-projenin amacı tüm Dünya Ülkelerinde binlerce insandan alınacak DNA örneklerini analiz ederek, Afrika'dan yaklaşık 70 bin yıl önce tüm Dünya'ya yayılan homo sapiens (insan) türünün göç yollarının bir haritasını çıkarmaktır… 
Yüksek hızlarda işlem yapabilen, büyük kapasiteli Bilgisayarlar ve çok hassas yeni nesil fiziksel aygıtlar (spektrometreler, elektron mikroskopları)  sayesinde binlerce yıllık geçmişimizi artık tüm ayrıntıları ile yeniden canlandırabiliyoruz. Bu ölçümlerden öğrenebildiğimiz kadarıyla, ilk atalarımızın genetik yapısı Evrim süreci içerisinde defalarca mutasyon geçirerek değişimlere uğradı. Örneğin başlangıçta sadece tek tip olan Kan grubu (O Grubu kan) zamanla çeşitlendi; ~30 bin yıl önce A,  ~15 bin yıl önce B  ve nihayet ~2 bin yıl önce de AB kan grupları ortaya çıktı. 
Dünya’nın farklı yerlerinde ve farklı koşullarda evrim sürecini yaşayan atalarımız doğal olarak, farklı genetik değişimler geçirdiler; farklı renklere, farklı görüntülere büründüler; göçler ve diğer nedenlerle popülasyonlar arası genetik karışım bu süreci daha da hızlandırdı. Bu genetik değişimleri izlemek için uygun yöntemlerden biri (mitocondrial DNA)  “M-DNA analizi” denen yöntemdir. 
Yaklaşık 2,5  milyar yıldır var olan hücrelerimiz içerisinde, besinlerden alınan kimyasal enerjiyi Hücrenin kullanabileceği ATP (adenozin-tri-fosfat) şekline dönüştüren Mitocondri'ler vardır; toplam 37 genden oluşan bu küçük organel sadece “anneden” çocuğa geçiyor. Mitokondrideki DNA zincirini oluşturan Adenin-Timin(A-T) ve Guanin-Sitozin (G-C) molekül çiftlerinin spekturumu incelendiğinde ana soyundan gelen alt gruplar belirlenebilir. (NG-Genom projesi kapsamında geliştirilen ve ~200 dolara satılan “DNA kitleri” aracılığıyla artık herkes kendi “Ata soy ağacını” belirleyebilir duruma geldi. Afrika’dan itibaren bulunduğunuz yere kadar, 4-6 bin kuşak boyunca, geçmiş maceranızın yol haritasını görebilirsiniz)
Genetik değişimleri izlemek için bir diğer yöntem, “Y-DNA analizi” denen yöntemdir ki, bu da sadece babadan oğula geçen ve cinselliği belirleyen Y-Kromozom analizidir. Y-kromozomu da farklı atadan gelenlerin toplandıkları alt gruplara (haplogruplara) ayrışmaktadır; bu “Y-DNA Haplo-grup” lardan bazılarının Avrupa'da dağılımı aşağıdaki haritalarda görülüyor.  NG-Genom projesi kapsamında Avrupa Ülkelerinde ve bu arada Türkiye'de yapılan ölçümlerden alınan Y-DNA Haplogrup dağılım oranları aşağıdaki Tabloda verilmiştir; bu tabloda görüldüğü gibi, her Ülkede hemen her Y-DNA türünden, az ya da çok, bir miktar bulunuyor…

Ortak Y-DNA oranlarından iki Ülke populasyonu arasındaki genetik ortaklık oranını hesaplamak mümkün; örneğin  İsveç-Norveç arasında genetik ortaklık oranı, bir başka ifade ile “akrabalık derecesi”  %80, Almanya ve Fransa arasında ise % 92 dir. Türkiye'nin akrabalık derecesi Yunanistan ile %75, Bulgaristan ile %63, İrlanda ile %32, Finlandiya ile %18 bulunuyor. (Türkiye-Avrupa ortalaması ~%50)  
Üç Ülke arasındaki genetik ortaklık bağıntısı da ilginç sonuçlar veriyor; örneğin, İrlanda-İskoçya-İngiltere üçlüsünü alalım. İrlanda-İngiltere akrabalık derecesi 0,87 İrlanda-İskoçya 0,96 ve İngiltere-İskoçya 0,90 dır.. Bu 3 Ülkenin ortak genetik oranı 0,86 olduğuna göre,  genetik ortak olmayan populasyon orantısı ne kadardır? 
Bunun yanıtını  Venn-Diyagramı ile verelim; 

İrlanda'da “tipik Ayriş” diye bileceğimiz nüfus kesimi %3 oranında, İngiltere'de “tipik Britiş” diye bileceğimiz nüfus kesimi de en fazla %9 oranında çıkıyor. İskoçya'da ise  “Tipik İskoç” diyebileceğimiz kimse kalmıyor bu tabloda. Oysa İskoçya, kültürü ve yaşam şekli ile diğerlerinden farklı bir Ülke*.  
Bu örneklerden de görüldüğü gibi Irk (uruk) kavramı yerini Millet(Ulus) kavramına bırakmış durumda. (Genetik Evrime paralel Dil evrimini bir başka sefer ele alacağım)  ~70 bin yıl önce Afrika'dan yola çıkan insan, 30 bin yıl öncesine gelindiğinde, gerçi hayli farklı renklere bürünmüş, ırk'lara bölünmüştü; ama, ağırlıklı olarak son 2 bin yıldan bu yana, tüm renklerin karışımı ile yine başa dönüyor ve renksizleşiyor. 
Çağdaş Dünyada “Millet” kavramının Genetik yapı ile bir ilgisi yok!
Sevgilerimle. 
D. ALİ ERCAN

Bu gen haritasında, iri yarı sarışın, mavi gözlü Vikinglerin Beyaz Rusya-Ukrayna-Karadeniz üzerinden Anadolu'ya kadar geldikleri açıkça görülüyor.


Tablo.Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Y-DNA  haplo grup oranları (binde) eupedia.com 
Ülkeler
T
R
Q
N
I
J
G
E
Diğer
Almanya
10
605
5
10
220
45
50
55
0
Belçika
10
650
5
0
195
50
40
50
0
B. Rusya
0
565
0
100
240
35
15
40
5
Bulgaristan
15
280
5
5
260
140
50
235
10
Danimarka
0
480
10
10
415
30
25
25
5
Finlandiya
0
85
0
615
285
0
0
5
10
Fransa
10
615
5
0
150
75
55
75
15
Hırvatistan
5
325
10
5
435
70
25
100
25
Hollanda
10
530
0
0
240
40
45
35
100
İngiltere
5
710
5
0
210
35
15
20
0
İrlanda
0
835
0
0
120
10
10
20
5
İskoçya
5
810
5
0
140
20
5
15
0
İspanya
25
710
0
0
70
95
30
70
0
İsveç
0
375
25
70
420
25
10
30
45
İtalya
25
430
0
0
100
185
90
135
35
Macaristan
0
480
0
5
265
95
35
80
40
Makedonya
15
260
5
5
275
160
40
215
25
Norveç
0
575
10
25
360
5
10
10
5
Polonya
5
700
5
40
160
25
15
35
15
Portekiz
25
575
5
0
65
125
65
140
0
Rusya
15
520
15
230
155
30
10
25
0
Sırbistan
10
240
15
20
420
85
20
180
10
Yunanistan
45
270
0
0
145
260
65
210
5
Türkiye
25
235
20
40
55
330
110
110
75

*not. Bir başka örnek, Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan arasında 3-lü ortaklık şemasına (Venn-Diyagramına) bakılırsa TYB%61 , TB(-Y%1,5  TY(-B)%14  ve YB(-T)%22,5 değerleri bulunuyor... Buna göre Yunanistan'da "tipik grek" diyebileceğimiz nüfus kesimi % 2,5 kadardır. (Tabii başka etki olmadığı varsayımına göre!) Eğer Venn-diyagramlarını bir Ülkenin tüm civar komşularını içerecek şekilde 4-lü 5-li.... 10-lu .. yaparsak  "tipik" bir genetik örnek bulmak olasılığı neredeyse sıfırdır. 

2 yorum:

 1. National geographicin bu çalışmasını duymuş hatta katılsam mı acaba bile demiştim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlginç aslında. Bu çalışmadan bahsederseniz konuya ilgi duyanlara yardımcı olabilir.
   Sevgiler, saygılar.

   Sil