2 Kasım 2010 Salı

GAZETE DAHİ OKUMUYORUZ


Aşağıda alıntıladığım bir araştırmanın sonuçları dikkatimi çekti;

Ankara üniversitesinin yaptığı ; “İlköğretim Okulları Ders Kitaplarında Kelimeler Ve Kavramlar” konulu bir araştırma”… bünyesinde günlük gelişmeleri izleyebileceğimiz “gazeteler”"in durumu da kitaplarla aynı olduğu söylenebilir.

Bin NORVEÇ"li den 558 i Gazete okuyor.
Bin JAPON"DAN 557 si Gazete okuyor
Bin FİNLİ" den 445 i Gazete okuyor
Bin İSVEÇLİ den 430 i Gazete okuyor
Bin KOSTARİKALI dan 412 Gazete okuyor.
Bin ARJANTİNLİ den 62 si Gazete okuyor
Bin TÜRKTEN 61 i Gazete okuyor.
Bin ÇİNLİ den 36 sı Gazete okuyor
Bin UKRAYNALI dan 3 ü Gazete okuyor”

Bizden beterleri de varmış diye sevinmeyip gazete okuma oranının doğruluğunu araştırdım. www.medyatava.net/tiraj.asp internet sitesinde25.10.20010-31.10.2010 arasında toplam net gazete satışı 4.626.585 adet. Bundan “Zaman” gazetesinin bedava dağıtılan 843.901 adetini düştüğümüzde bayiden okumak alışkanlığı kapsamında para vererek satın alınan gazete sayısı 3.782.684 adete düşmekte. Bu net satışı 75 milyonluk nüfusumuza böldüğümüzde çıkan sayı %0 50 çıkıyor ne yazık ki. Demek ki araştırmadaki rakam dahi gerçeğin çok üzerinde.

Elbette ülkemizde satılan gazetelerin çoğunun magazin ve spor gazetesi olduğunu düşündüğünüzde “haber” gazetesi rakamının çok daha zavallı bir rakam olacağı gün gibi meydanda.

Terör, hayat pahalılığı, ekonominin bozukluğu, türban vs her gündem konusu bahane. Kanımca ülkemizin ve insanımızın en yakıcı sorunu “eğitim”. Eğitimli ve kültürlü bir toplum olamadığımız müddetçe, bize dayatılan gündemlerle kısırdöngü içinde toplumsal kaosumuzu yaşamaya devam edeceğiz.

(aynı araştırmanın “ders kitaplarında kelime ve kavramlar” bölümünü daha sonra değerlendireceğim)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder