12 Mayıs 2010 Çarşamba

MAYIS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 3


KİTABIN ADI : İlk Müslüman Türkler
KİTABIN YAZARI : Wilhelm Barthold
KİTABIN ÇEVİRMENİ : M.A. Yalman- T.Andaç-N.Uğurlu
KİTABIN YAYINEVİ : Örgün Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI : 2008
KİTABIN BASKI SAYISI : 1. Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI : 489 sayfa
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ : 9/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ : 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL DEĞERİ : 10/10
ÖNERİ : Türklerin tarihi, Avrupa ülkeleri ve Rusya tarafından çok önceden araştırılmaya başlanmıştı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren pek çok araştırmacı bu konuda yetkin eserler vermeye başladı.
Rus araştırmacı Wilhelm Barthold’da bu kitabında Türklerin islamiyetle karşılaşmasını, ilk Müslüman Türk devletleri, Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler vs devletlerin birbirleriyle ve Araplarla çekişme ve mücadelelerinin tarihini vermekte.
İslamiyetin ilk 6 yüzyılının dönemsel tarihçilerinden ve gezginlerinden alıntılarla zenginleştirilen kitabın son 100 sahifesinde de İran’ın doğusu, Maveraünnehir, Afganistan topraklarının o dönem şehir yerleşimlerinin, mesafeler, dağlar ve nehirlerle bezeli coğrafyasının detaylı bir anlatımını yapıyor.
Kitabı Türk tarihine meraklı, tarihi bilgilerden sıkılmayan kitapseverler için önereceğim. Bu konulara meraklı değilseniz, size hitap etmiyor diyebilirim.
Wilhelm Barthold
Wilhelm Barthold veya Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Василий Владимирович Бартольд) (Doğumu Sankt Petersburg 15 Kasım 1869 - ölümü 19 Ağustos 1930) bir Rus ve Sovyet doğubilimci ve tarihcidir.
O dönemin en büyük araştırmacısı ve doğubilimcisi sayılır.
Petersburg Üniversitesinde öğretim üyesi ve 1918 yılından 1921 yılına kadar Petersburg Antropoloji ve Etnografya Müzesinde yönetmenlik yapmıştır.
Barthold, batı Orta Asya tarihi, İran, Arap Halifeleri, İslam ve Doğubilim tarihi ile ilgili önemli araştırma ve çalışma yapmıştır.
Eserleri :
-Turkestan Down to the Mongol Invasion (London: Luzac & Co) 1928 (Trans. T. Minorsky & C.E. Bosworth) (İngilizce) (Tanıtım yaptığımız kitabın orijinal baskısı)
-A Short History of Turkestan (1920) in Four Studies on the History of Central Asia (Leiden: E.J. Brill) 1956 (Trans. V. & T.Minorsky) (İngilizce)
-An Historical Geography of Iran (Princeton: Princeton University Press) 1984 (translated by Svat Soucek; edited by C.E. Bosworth) (İngilizce)
-Собрание сочинений (Москва: Издательство Восточной литературы) 1963-77 9 Vols.
-Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью (С.Пб.: Тип. Имп. Академии Наук) 1897
-История культурной жизни Туркестана (Москва: Изд. Академии наук СССР) 1927
-Работы по исторической географии (Москва: Изд. фирма «Восточная литература» РАН) 2002

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder