21 Temmuz 2010 Çarşamba

REFERANDUMDA KİMLER "HAYIR" DİYECEK

(Sayın Nesrin Armağan ve Acar Şensoy'un katkılarıyla)

Hayırseverler! Demokrasi mücadelesi hayırlarınızla güçlenecek.Çünkü:

1. Küresel sermayenin istediği yargı-yürütme organizasyonunu amaçladığı için,
2. Demokratik müzakereyle değil kapalı kapılar ardında hazırlandığı için,
3. Hukukun gereklerini değil sermayenin çıkarlarını gözettiği için,
4. Sivillik postunda otoriterliği amaçladığı için,
5. Çoğulcu demokrasiyi değil, çoğunluk diktatörlüğünü yansıttığı için,
6. Evrensel ilkeleri değil özel çıkarları öne aldığı için,
7. 12 Eylül Anayasası’nın öz çocuğu olduğu için,
8. 24 Ocak kararları kutsanarak 12 Eylül Darbesiyle hesaplaşılamayacağı için,
9. Statüko yıkılıyor haykırışlarıyla piyasanın ortodoksluğu örgütlendiği için,
10. Halkın gerçek değişim taleplerini boğmak için geliştirilen statükocu bir değişim programı olduğu için,
11. Yürütmeye denetlenemeyecek bir güç verdiği, toplumu değil devleti güçlendirdiği için,
12. Kadın, çocuk ve engelli haklarına ilişkin zaten yürürlükte olan uluslararası mevzuat reform diye yutturulduğu için,
13. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin zaten yürürlükte olan uluslararası mevzuat ile yerleşmiş mahkeme içtihatları reform diye su nulduğu için,
14. Öncelikle vergi borçlularının yurt dışına çıkma hürriyeti gözetildiği için,
15. Sadece sendikaların aidat gelirlerini artırmaya yarayan düzenleme reform olarak su nulduğu için,
16. Sendikaların üyeleri adına yargı mercilerine başvurmalarının anayasal dayanağı kaldırıldığı için,
17. Kamu emekçilerinin grev hakkı mevcut düzenlemenin aksine engellendiği için,
18. Toplu görüşme toplu sözleşme diye yutturulduğu için,
19. Toplu görüşmede uyuşmazlık çıkması durumunda son karar merciinin kararlarına karşı yargı yolu kapatıldığı için,
20. Grevde oluşan zararlardan sorumluluk sendikalardan alınıp işçinin sırtına yüklendiği için,
21. Emekçilerin kendi mücadelesiyle kaldırdığı grev yasakları yeni kaldırılıyormuş gibi su nulduğu için,
22. Emekçilerin hakları göz ardı edilip, onları denetim altında tutacak sendika bürokrasisi tavlanmaya çalışıldığı için,
23. Kamu denetçiliğini talep edenlerin karşısına işlevsizliği ve tarafgirliği anayasal güvenceye bağlanmış bir kamu denetçisi çıkarıldığı için,
24. Kanunlarda zaten var olan mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayacağına ilişkin hükmün anayasaya konulup, özelleştirme, deregülasyon ve kamu harcamalarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeler yargı denetiminden çıkarılmak istendiği için,
25. Orman arazilerinin, kıyıların, akar su ların satılması ve kiralanmasına, iş güvencesi ve kıdem tazminatının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler bu paketin kabulünü beklediği için,
26. Özel yetkili mahkemeler hukuku katlederken askeri mahkemelerin yetkilerinin azaltılmasına reform dendiği için,
27. Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu belirleyebilme ayrıcalığı yürütmeye verildiği için,
28. Anayasa Mahkemesinde hukukçu bile olmayanların çoğunluğa ulaşması öngörüldüğü için,
29. YÖK’ün kaldırılması büyük çoğunluğun talebi iken Anayasa Mahkemesine gönderdiği üyeler artırılarak güçlendirildiği için,
30. Sayıştay bir mahkeme bile değilken Anayasa Mahkemesine gönderdiği üyeler artırıldığı için,
31. “Anayasa şikayeti yolu” talep edenlerin karşısına işlevsizliği anayasal güvenceye bağlanmış bir “anayasa şikayeti yolu” çıkarıldığı için,
32. “Anayasa şikayeti yolu”, insanların haklarına kavuşması amacıyla değil, davalarının sürüncemede kalması ve devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde mahkum olmaması amacıyla getirildiği için,
33. Bir yandan “askeri vesayet” denilip Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’na Yüce Divan ayrıcalığı tanındığı için,
34. HSYK’da Adalet Bakanının yetkileri artırıldığı için,
35. Karar yetkisi idareye verilip, hakimler ve savcılar temsil ile avutulduğu için,
36. Adalet Bakanlığı Müsteşarının HSYK’yı bloke etme ayrıcalığı kıskançlıkla korunduğu için,
37. Terör ve güvenlik konsepti Adalet Bakanlığı Müsteşarı aracılığıyla HSYK’ya, hakim ve savcılara dayatıldığı için,
38. Yargı bağımsızlığı olmadan hak ve özgürlükler korunamayacağı için,
39. “Hakimlerin İktidarı” var denilip “İktidarın Hakimleri” ihya edildiği için,
40. Özgürlük getirmeyip sadece özgürlüksüzlüğün uygulayıcıları değiştirilmek istendiği için,
41. Hayır diyenler Ergenekoncu ilan edildiği için.

Direnme gücü,
Dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde “hayır” diyebilme yetisidir.
Erich Fromm

2 yorum:

  1. Tebrik ederim Mehmet bey ve değerli dostlarınızıda,çok güzel cevaplar olmuş.

    Saygılar.

    YanıtlaSil
  2. Evet Tufan bey, sizin 40 nedeninize nazire gibi oldu. Sevgiler sunarım.

    YanıtlaSil