5 Haziran 2014 Perşembe

MAYIS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 5

 
KİTABIN ADI

İki İmparatorluk Tek Coğrafya – Bizans’tan Osmanlı’ya Geçişin Anadolu ve Balkanlardaki İzleri

KİTABIN YAZARI
Melek Delilbaşı
KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
İthaki Tarih Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2013
KİTABIN BASKI SAYISI
1.Baskı
KİTABIN SAYFA SAYISI
355  syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10 
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10 


Anadolu’da peş peşe iki büyük uygarlığın sahibi Olan Bizans’tan Osmanlı’ya dönüşüm bir günde gerçekleşen bir olay değildir. Anadolu’da Türk nüfus arttıkça, İslamın fetih geleneği sürekli iki toplumu karşı karşıya getirir. Savaşlar yıllarca iki ileri bir geri sürer gider. 1300 ler öncesi başlayan çatışmalar 1453’de İstanbul’un fethi ile Trakya ve yakın çevresini kesinlikle Türk hakimiyetine sokar.

Sayın yazar, söz konusu tarihler arasında özellikle Selanik ve Yanya kentlerinin tarihinde bu dönüşümün izlerini arıyor. Hem Bizans ve hem de Osmanlı kaynaklarından yapılan araştırmalar bir çok yeni bilgiyi biz meraklı tarih okurlarının bilgisine ulaştırıyor.

Halil İnalcık ve Elizabeth Zachariadu’nun önsöz yazdığı kitapta, yazarın 9’u İngilizce yazılmış toplam 18 makalesi yer alıyor.

Tarih tutkunları için güzel bir kaynak kitap daha.

1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümü'nden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak doktora çalışmalarına başladı. 1970-1972 yılları arasında Selanik Üniversitesi (Yunanistan)'nde bu çalışmalarını sürdürdü. 1973 yılında DTCF Ortaçağ Kürsüsünde "J.Anagnostis, Sultan II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı" konulu teziyle doktor unvanını aldı.

1973-1974 yılları arasında, Londra'da, British Museum ve King's College'de araştırma ve incelemelerde bulundu.

1980 yılında DTCF'nde "Türk Hükümdarlarına Ait Yunanca Nâmeler ve Ahidnâmeler" konulu tezi ile doçent unvanını aldı. 

1987-1988 yılları arasında Washington'da, Harvard Byzantinoloji Enstitüsü'nde (Dumbarton Oaks) burslu olarak araştırma yaptı. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar verdi. 
1988 yılında D.T.C. Fakültesinde profesör unvanını aldı.

Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı. Tarih Bölümü Başkanı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı oldu. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde "Bizans-Osmanlı Tarihi" dersleri verdi. 

İhtisas sahası: 
Bizans ve Ortaçağ Osmanlı Tarihi.
Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi (Türkiye Milli Komisyon Başkanı)

Bildiği yabancı diller: 
İngilizce, Yunanca

ESERLERİ: 

Johannis Anagnostis, "Selânik'in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih" ( II. Murad Dönemine ait bir Bizans Kaynağı), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, Ankara.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder