22 Aralık 2016 Perşembe

ARALIK AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 4


KİTABIN ADI
Bizans – Gerileme ve Çöküş Dönemi 1082-1453 (Byzantium – The Decline and Fall Vol.3)
KİTABIN YAZARI

John Julius Norwich

KİTABIN ÇEVİRMENİ
Selen Hırçın Riegel
KİTABIN YAYINEVİ
Kabalcı Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI
2013
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
370 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10Daha önce ilk iki cildini tanıttığım Bizans tarihinin bu son cildi 1082-1453 devresini anlatıyor.

Aslında son dönem, bölge tarihi açısından çok büyük olayların yaşandığı bir dönem. Dönemin başlarında Avrupa’dan gelen Haçlı sürülerinin Balkanlardaki Bizans topraklarını yağmalayarak gelmesi, İstanbul önlerinde çok sorunlu konaklamalar, Anadolu’da önce Selçuklu Devleti, sonra Anadolu Türk Beylikleri dönemleri ve Osmanlı Devleti’nin doğuşu ve gelişmesi, 4. Haçlı seferine gelenlerin İstanbul’u ele geçirerek yağmalamaları, 1204’de şehirde Latin İmparatorluğu’nun kurulması üzerine Bizans’ın 4 parçaya ayrılması, Mora ve Selanik Prenslikleri yanında Trabzon’da bir küçük devlet kurulması, kaçan imparatorun İznik’e gelmesinden sonra 59 yıl sürecek sürgün imparatorluğu, tekrar İstanbul’a dönüş olayları giderek imparatorluğun hem enerjisini tüketir, hem de giderek yoğun toprak kaybına yol açar.

Değişik imparatorların güçlenen Türklere karşı önlem alabilmek için Ortodoksluğu, Katolik inancı ile birleştirerek Papa ve Avrupa devletlerinden yardım alma çabaları, imparatorların bu uğurda yıllarca Avrupa’da dolaşmaları gibi çok sarsıcı olaylar bu son ciltte anlatılıyor.

Tarihi sevmeyenlere dahi sevdirecek denli güzel ve akıcı anlatımı ile Bizans tarihini merak edenlere…


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder