28 Ocak 2015 Çarşamba

ETRÜSKÇEYİ TÜRKSÜZLEŞTİRME ÇABALARI..

Değerli okurlarım,
·       Evrensel Kültür ve özellikle Avrupa kültürünün kökenini oluşturan Etrüsklerin Ön-Türk Kültüründen olduğu, İtalyanlar tarafından da kabul edilmiş olan bu gerçeği
·        Reddetmek için yıllardır çırpınan değerli Doçent Halûk Berkmen’in
·       “SIRRINI KORUYAN BİR DİL , ETRÜSKÇE” başlıklı yazısını üzüntüyle okudum. Üzüntüyle, çünkü sayın  H. Berkmen 10 yıldan  fazla bir zaman önce beni Viyana’ya davet etmiş, organize ettiği bir konferansta Ön-Türkleri tanıtmıştım; kendisine daima teşekkür hâlinde kalmak istemiştim;  Fakat, H. Berkmen bu andan itibaren Kâzım Mirşan ve Ön-Türklere şiddetle cephe almış ve, üzülerek söylüyorum, bilimle ilgisi olmayan yakıştırmalarla, keyfine uygun fikirlerle Ön-Türkleri ancak kendi okuma şekliyle değerlendirmeye çalışmıştır… Bu konuda 10 yıldır, çeşitli ve dostça yaptığım ihtarlarla- son kere facebook’ta- yanılgılar içinde yuvarlanmakta olduğunu bildirmiştim… Ama, çok büyük bir üzüntüyle görüyorum ki, artık iş çığrından çıkmıştır.
·       Sn Berkmen’in, kendisinin ve sonra da ileri sürdüğü bazı italyan  gruplarının iddialarının kökensiz, uydurma, yakıştırma hattâ bazen cehalete kadar giden iddialar olduğunu, belgelere dayanayarak bir kere daha  söylemek gereğindeyim… Berkmen’le olan dostluğun zarar görmemesi için susarak,  muhteşem bir Ön-Türk kültürünü Batının kültür  kökenine yerleştirmiş olan Etrüsklerin değersizlendirilmesini Türk kültürüne karşı  büyük bir hainlik sayarım.
 .                   
1-    Büyük yanlış: Etrüskçe sağdan sola yazılır ve okunur.  Berkmen Etrüskçe olduğunu sandığı
- belki de Etrüskçe  cümlelerden ayırdığı- heceleri 
·       soldan sağa okumaktadır?!…Hangi hakla,  hangi sistemle?
Yukarıdan aşağıya inelim: AM
·       Büyük yanlışla, bu heceyi “AÇ” diye okumuştur 
“A” şekli harf değil, damgadır ve “AT” diye okunur, “tanrı ruhuna sahip olma” demektir. Bacakları açık “M”, nasıl “Ç” diye okunmuştur, kendi  bilir?...
Bu, “ALT”  damgasıdır; tanrı altı, tanrı temsilcisi demektir.
Bu heceyi sağdan sola okuduğumuzda “ALT  AT” okunuşu ortaya çıkar.
2       – Büyük yanlış: Ön-Türkçede, Etrüskçe’de  şekiller
harf olarak değil DAMGA olarak okunur.
 Bu keyfî - uydurma dememek için- okuma  aşağıda da devam etmektedir.
-        “AÇ” diye uydurulan hecenin başına  konan şekil  “K” harfı olmayıp, “ ËL” damgası olan şekildir, “halk”okunur.
Ayni keyfî okumalarla devam eden bütün kareleri incelemeye  gerek yok.
-        Bir de HÜLT diye okunmuş bir hece var…Ön-Türkçede HÜLT diye bir kelimenin varlığını  bilmiyoruz.. Bunu benzetme yoluyla ÜST diye okumak tam bir hâyal ürünüdür.
3-Büyük yanlış: Ön-Türkçeyi , Etrsüskçeyi okumak için
-        39 Orta ve Üst Asya Türkçelerinden en az bir kaçını bilmek gerekir.
 Soruyoruz, sayın Berkmen kaç Etrüsk metnini  okumuştur?
1/Damgaları harf sayarak ve 2 /sağdan sola yazıyı soldan sağa okuyarak
kaç satır, kaç cümle kaç metin çözmüştür, bize bir tek örnek verebilir mi?
Lûtfetse de , mutlu olsak..( Kitap1- Saymalıtaş. Halûk Tarcan)
Yandaki , Piacenza /settina adını taşıyan bu bonz yazıt Etrüsklerin Avusturya Alpleri üzerinde dolanarak İnnsbruck şehrinden İtalyan Alpleri yoluyla Toscana’ya indiklerini ispat eder 

Sayın Berkmen bu yazıtın tersine basılmış olduğunu farkedememiştir., . Aslı aşağıdadır, Kâzım Mirşan tarafından Ön-Türkçe okunmuştur. Rica etsek de bu okunuşun yanlış olduğunu ve doğrusunun kendisi tarafından nasıl okunduğunu bize sunsa?

(Kitap 4,Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Batı, Halûk Tarcan)
                                                           Bu yazıtta,
Ateş Kültü çerçevesinde halkına iyi hizmet ettiği için ateşte yakılarak ruhunun tanrıya erişmesi ne hak kazanmış bir Oq han’ı olduğu anlatılıyor.
 Gelecek yazı ile, Etrüsklerin Türk olmadığını ispat etmeye çabalayan bazi İtalyan  gruplarına cevap vereceğim.
Halûk Tarcan (CNRS-Paris)

2 yorum: