13 Ekim 2016 Perşembe

EYLÜL AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 1KİTABIN ADI
Kalenderiler (Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik, Xıv-Xvıı. Yüzyıllar)
KİTABIN YAZARI

Ahmet Yaşar Ocak

KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Timaş Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2016
KİTABIN BASKI SAYISI
3. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
296 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10


Anadolu kökenli önemli İslam tarikatlarından olan Bektaşiliğin kaynağını teşkil eden Kalenderilik oldukça ilginç köklere ve kollara sahip bir dini akım.

Davranış ve yaşantılarıyla toplumca fazla hoş karşılanmayan ve zaman zaman toplum dışına itilen Kalenderiler, buna rağmen topluma kök salmış ve yaşamaya devam etmiş.  Aynı zamanda yaşadığımız toprakların da tarihi içinde yer alan bu akım konusunda yayınlanmış bu ilk monografik kitap, tarihçilerin vazgeçemeyeceği değerli bilgilere sahip.

Meraklısı için okunmaya ve sahip olmaya değer bir kitap.

                                              
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türk akademisyen, tarihçi, yazar. Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir.
Yozgat'ta doğan (1945) Ahmet Yaşar Ocak yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesinde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Ocak, TOBB ETÜ Tarih Bölümünde öğretim görevliliği vazifesini devam ettirmektedir.

Akademisyen Kimliği

Ahmet Yaşar Ocak Strasbourg Universitesi Beşerî Bilimler Fakültesi'nde Prof. İrene Melikoff yönetiminde doktora çalışmalarına 1974 yılında başlamış ve 1978'de "La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.
Ocak, 1983'ten beri Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1997'den beri Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı üyeliği 1993-1997 arası H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nda bulundu. 1998'den bu yana, Brill (Leiden) Yayınevi'nin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin ve 1997'den beri Journal of the History of Sufism dergisinin danışma kurulu üyesidir.
Ocak İslam tarihindeki grupları, kişilikleri ve yapıları sosyal tarih perspektifinden incelemekte ve günümüzde fazlasıyla ve tamamen siyasi angajmanlarla değerlendirilen bir takım konulara akademik yaklaşımla yorumlar getirmektedir.

Kitapları


  • Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler
·         Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., İstanbul 1996, 2000
·         Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İletişim Yay.2002.
·         İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü,TKAE. Yay., Ankara, 1999.
·         Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992, 1999.
·         Türkler, Türkiye ve İslâm, İletişim Yay., İstanbul, 2003
·         Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 2003
·         Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003.
·         Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri,İletişim Yay., 2002
·         Türk Folkloründe Kesik Baş, TKAE. Yay., Ankara 1989.
·         Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Edit.),T.T.K. Yayınları,Ankara,2006
·         Sarı Saltık: Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destânî Öncüsü, TTK. Yay., Ankara 2003.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder