19 Eylül 2016 Pazartesi

AĞUSTOS AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 3

 
KİTABIN ADI
Türklerde Devlet Anlayışı
KİTABIN YAZARI

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

KİTABIN ÇEVİRMENİ
-
KİTABIN YAYINEVİ
Ötüken Yayınevi
KİTABIN BASKI YILI
2016
KİTABIN BASKI SAYISI
1. Baskı   (Orijinal ilk yayın 1982)
KİTABIN SAYFA SAYISI
339 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
 10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
 10/10


Eski türk toplumlarına ilişkin tarih yazma anlayışı Atatürk ile başlar. Türklerin tarihinin Anadolu’da bile 7.000 yıllık olduğu savunan Atatürk’ün tarih öngörüleri aradan geçen her sene daha çok doğrulanıyor.

Orta Asyalı kökenlerimizin ve genlerimizin ilk sahipleri üzerine yazılan kitaplar ilgimi çekiyor. Ögel’in çok değerli kitabının ana başlıkları “Türklerde Kainat Devleti Anlayışı”, “Türk Devleti ve Kainat”, “Türk Devleti’nin İlahi Temelleri”, “Hakan seçimi ve Hakan’ın sorumluluğu”, “Devlet Meclisi ve Kurultay”, “Halk ve Devlet”, “Devletin halka karşı vazifeleri”, “Türk Devletlerini dayandıkları ana prensip ve düşünceler”, “Vasal devlet ve halkla ilişkiler”, “Türk Töresi” ve “Türklerde halk ve ordu”

Türk tarihine ilgi duyanlar için mükemmel bir kaynak.


Mehmet Bahaeddin ÖGEL (d. 21 Nisan 1923, Elâzığ - ö. 7 Mart 1989), Türk Tarih Profesörüdür.
21 Nisan 1923 yılında, Elazığ’ın Çarşı mahallesinde doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Elazığ ve Malatya'da tamamlamış, 1940-41 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'ne kaydolmuştur.
Şemsettin Günaltay ve Afet İnan’ın okuttukları Orta Asya Türk Tarihini esas alarak bölümüne devam etmiş; Arkeoloji, Sinoloji ve Rusça derslerini de yardımcı branş alarak, 1944-45 yılında fakülteden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra MEB’e başvurmuş, 30.06.1945’te Erzurum Lisesi Tarih-Coğrafya öğretmenliğine tayin edilmiş ve 31.10.1947 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 1947 yılında çıkan bir kanundan faydalanarak Prof.Dr. Wolfram Eberhard’ın yanında doktora çalışmasına başlamış; “Uygur Devletinin Kuruluşu” isimli tezini hazırlayarak 1948 yılında doktor unvanı almış, 1949 yılında G.T.T. kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.
Bahaeddin Ögel, çıkan bir yasa sonucu bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere dört aylığına İran’a gönderilmiş, aynı yıl Alman Hükümeti’nin bursundan faydalanarak Almanya’ya gönderilmiştir.Almanya ve Türkiye’deki çalışmaları sonucu “Liao Devrinden Önceki Kitanlar” isimli doçentlik tezini hazırlamış ve 1957 yılında Eylemli Doçentliğe atanmıştır. “Alexandre Von Humbold Vakfı” bursundan faydalanarak 1959 yılında tekrar Almanya’ya gitmiştir. 1961 yılında Tayvan Hükümeti'nden Taipei’de ki “National Cheng-chi Üniversitesi”nde misafir öğretim üyeliği daveti almış, 1962-64 yılları arasında Tayvan'da görev yapmıştır. Sino-Turcica adlı eserini tez olarak sunmuş ve 1964 yılında Profesör unvanı almıştır.
42 yıllık akademik hayatını Ankara Üniversitesi'nde geçirmiş, bölüm başkanlığı yapmış; MEB, MGK, TRT, DPT, TİB, TTKgibi pek çok kuruluşta danışman, raportör, üye veya idareci olarak görev almış; pek çok araştırma enstitüsünde çeşitli unvanlarla faaliyet göstermiştir. Bahaeddin Ögel, Orta Asya Türk Tarihi ile ilgili Çin arşivlerine inerek araştırmalar yapan sayılı tarihçilerdendir. Özellikle Türk Kültür Tarihi alanında önemli çalışmalar hazırlamıştır. Alman ekol ve metotlarını Türk araştırmacılara tanıtmış ve Türk metotları ile kaynaştırarak özgün bir metot geliştirmiştir. Türk tarihinin bütünlüğü, Türklerin göçebeliği, Türk-Moğol meselesi gibi pek çok tarihsel mesele hakkında tezler ortaya atmıştır. Alanıyla ilgili 20 cilt kitap ve 120'den fazla makale yazmıştır. Almanya, İngiltere, İtalya, Danimarka, Macaristan, Avusturya, İran, Milliyetçi Çin(Tayvan), Moğolistan, SSCB(Türkmenistan,Tacikistan ve Azerbaycan) gibi ülkelerde ilmi çalışmalar yürütmüştür. Almanca, İngilizce, Çince, Farsça, Rusça ve Moğolca' nın yanı sıra Çağdaş Türk Lehçeleri'ni de bilen Ögel, 7 Mart 1989 günü akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Eserleri

·         Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri, Erz. Halkevi yay., Erz. 1947.
·         İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre),TTK yay., Ankara 1962.
·         Uygurlar ve Uygur Tarihi (Ders Notları), Ankara 1962.
·         Sino-Turcica (Cengiz Han ve Çin’deki Hanedanın Türk Müşavirleri), Tai-pei 1964
·         Hunlar, Göktürkler, Uygurlar (Ders Notları), Ankara 1968.
·         Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Cilt I-II, İstanbul 1971.
·         Türk Mitolojisi (Kaynak ve Açıklamaları İle Destanlar), Cilt I-II, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü, Ankara 1971.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.I Türkler’de Köy ve Şehir Hayatı,Kültür Bak. Yay.,Ank. 1971.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.II Türkler’de Ziraat Kültürü, Kültür Bak. Yay.,Ank. 1971.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.III Türkler’de Ev Kültürü, Kültür Bak. Yay.,Ank.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.IV Türkler’de Yemek Kültürü, Kültür Bak. Yay.,İst.-Ank.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş,c.V Türkler’de Elbise ve Süslenme Kültürü,Kültür Bak. Yay.,İst.-Ank.
·         Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi,c.I-II, Kültürü Bak. Yay.,Ankara 1982
·         Türklerde Devlet Anlayışı (13.yy. Sonlarına Kadar),Başbakanlık Bas. Evi, Ankara 1971.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.VI Türkler’de Tuğ ve Bayrak,Kültür Bak. Yay.,Ank. 1984.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.VII Türkler’de Ordu,Ordugâh ve Otağ-Devlet,Kültür Bak. Yay.,Ank. 1984.
·         Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu(İlmi Heyet İle Birlikte),Ankara 1985
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.VIII Türkler’de Devlet ve Ordu Mehteri, Kültür Bak. Yay.,Ank 1987.
·         Türk Kültür Tarihine Giriş, c.IX Türk Halk Musikisi Aletler, Kültür Bak. Yay.,Ank 1986.
·         Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I-II, T.D.A.V. yay. ,İstanbul 1988.

4 yorum:

 1. Merhaba Mehmet Bey,

  Bence öncelikle okunması gereken bir kitabı seçmişsiniz. Zira bu topraklarda yaşıyoruz ve kimliğimiz TÜRK. Dolayısıyla taşıdığımız kimlik üzerinde oynanan oyunları çözebilmek için önce bilinçli olmamız gerekir diye düşünüyorum.. İlk fırsatta bu kitabı almak için not ettim. Saygılarımla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Başlıca ilgi alanlarımdan birisi "tarih" olunca haliye Türk tarihi de dikkatle izledim konular arasında. Bizleri tarih bilincine kavuşturan Aziz Atatürk'e en derin şükran dileklerimi iletebilmenin tarihimizi bilmek olduğu bilinci ile hareket ediyorum.
   Okumanız ve faydalanmanız dileğiyle en derin sevgi ve Saygılarımı sunuyorum.

   Sil
 2. Lisans eğitimimiz sırasında çok okumuştuk Bahaeddin Ögel'i. Siz de 10/10 vermişsiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarihimiz açısında çok değerli bilgiler veren bir kitap. Ders olarak okumak ta heyecan verici olmalı.
   Sevgi ve saygılarımla.

   Sil